Het overnamegevecht rond de netwerkbeveiliger Ubizen - een strijd tussen het financieel consortium Ubidco en het Amerikaanse Betrusted - lijkt gestreden. De Amerikaanse netwerkbeveiliger Betrusted valt feitelijk uit de boot (zie blz. 14).
...

Het overnamegevecht rond de netwerkbeveiliger Ubizen - een strijd tussen het financieel consortium Ubidco en het Amerikaanse Betrusted - lijkt gestreden. De Amerikaanse netwerkbeveiliger Betrusted valt feitelijk uit de boot (zie blz. 14). Afgelopen maandag had de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) nog steeds geen goedkeuring gegeven aan het biedprospectus van de Amerikaanse netwerkbeveiliger Betrusted. De CBFA wilde eerst het standpunt kennen van de raad van bestuur van Ubizen op de vraag van Ubidco om een buitengewone algemene vergadering te organiseren. De CBFA had zich de afgelopen week de hele tijd opvallend afzijdig gehouden in de overnamestrijd en evenmin een standpunt ingenomen in het conflict tussen de referentieaandeelhouders van Ubizen. Die hoofdaandeelhouders zijn het management, onder leiding van oprichter Stijn Bijnens, de KU Leuven en Concentra. Samen houden ze 38,17 procent aan in de netwerkbeveiliger, een belang dat ze inbrachten in het openbare overnamebod van Ubidco, dat 0,95 euro per aandeel veil heeft. De mediagroep Concentra eiste op woensdag 4 februari evenwel zijn aandelen terug van Ubidco. Als beursgenoteerd bedrijf kon Concentra het tegenover zijn aandeelhouders niet veroorloven om het royalere tegenbod van Betrusted op Ubizen naast zich neer te leggen. De Amerikaanse veiligheidsspecialist bood 25 cent meer dan Ubidco. Volgens Concentra kon Ubidco zijn aankoopoptie niet lichten tijdens de biedprocedure. Dat is een buitenbeurstransactie, luidt de motivatie. Concentra dreigde met een schadeclaim indien Ubidco niet inging op het verzoek. Maar op vrijdag 6 februari verscheen een melding van het consortium Ubidco, waarin duidelijk stond aangegeven dat het de betreffende aandelen niet zou teruggeven aan de betrokkenen. Door het prospectus van Betrusted niet goed te keuren, lijkt de CBFA nu indirect de overnamestrijd te hebben beslist. Ubidco kondigde al een kapitaalverhoging aan bij het noodlijdende Ubizen. Toch blijft het afwachten of het stemrecht van Ubidco niet wordt aangevochten, bijvoorbeeld door Concentra. Ik heb een vraag die ik aan alle ondernemers stel: hoeveel vertegenwoordigen de lonen in uw omzet? Ik hoor dan cijfers tussen 12 en 15 procent. Dat is bijna een klassiek antwoord en het is immens weinig. Ik ben overtuigd dat het nog zal dalen. Ik blijf gebiologeerd door de vaststelling dat het blijkbaar heel moeilijk is nieuwe producten op gang te trekken. We gaan op dat vlak eigenlijk relatief traag vooruit. ( Vice-premier en SP.A-minister van Begroting, Overheidsbedrijven en de Noordzee Johan Vande Lanotte vindt de hoge loonkosten als rem voor innovatie een fabel, in De Tijd)