Einde Antwerpse "City" ?
...

Einde Antwerpse "City" ?De overname van de Antwerpse beurs door de Brusselse beursautoriteiten brengt niet meteen emotionele schokgolven teweeg in de Scheldestad. Het getuigt van een zeker realisme dat Marc Corluy, voorzitter van de Antwerpse Beurs, zijn pogingen opgaf om de instelling te gebruiken als een cluster waarrond zich allerlei financiële instellingen een soort van Antwerpse "City" konden uitbouwen. Er was gewoon geen vraag meer naar de oudste beurs van Europa. Betekent dit dat de droom voor de uitbouw van een Antwerpse City wordt opgegeven ? "Allerminst," klinkt het bij Marc Corluy. "We onderhandelen momenteel met Brussel om samen ondernemingen aan te trekken voor een beursnotering. Antwerpen zal nog steeds enkele administratieve functies van de Brusselse beurs uitoefenen."Corluy ontkent dat de poging anderhalf jaar geleden om de Antwerpse beursactiviteiten meer armslag te geven een slag in het water was. "Ons doel was om de Vlaamse ondernemingen warm te maken voor een beursnotering in Antwerpen," zegt hij. "Het eerste luik is gelukt. Vlaamse kmo's zijn minder schichtig voor een beursgang. Maar uiteindelijk willen ze dit niet in Antwerpen doen, maar in Brussel. De uiteindelijke reden voor een fusie is het stijgende kostenplaatje voor het beheer van zo'n regionale beurs."Volgens Corluy heeft Antwerpen zo'n regionale Beurs niet nodig om er nog beursactiviteiten te ontwikkelen. "Klopt," zegt Ian Philip, regional liaison manager van de London Stock Exchange (LSE), Scottish region. "In 1973 werd de beurs van Schotland ook bij de centrale koepel van Londen ondergebracht. Dat doet even pijn, maar financieel en operationeel brengt zo'n kleine beurs een extra last mee, die je kan vermijden. De zes medewerkers van de LSE, Scottish region, werken binnen het operationale kader van Londen, maar bepalen zelf de strategie naar de ondernemingen en beleggers toe. De globalisering van de transacties mogelijk door de moderne informatica doet de noodzaak aan regionale clusters ontstaan, die beter op lokale trends en noden kunnen inspelen." Toch plaatst Philip vraagtekens bij de uitbouw van Antwerpen, regionale poot van Brussel : "In dit concept gaat men ervan uit dat Brussel voldoende groot is als uitvalsbasis. Is dat wel zo ? Hebben Vlaamse kmo's, gezien hun internationale groeiperspectieven, genoeg aan Brussel, zelf ook maar een regionale beurs in vergelijking met de LSE. Misschien kan ooit worden nagedacht over de uitbouw van de London Stock Exchange, region Antwerp of region Brussels."