De regering heeft onlangs een verlaging van de btw op de eerste 50.000 euro van een bouwfactuur goedgekeurd. Het duurde lang voor de beslissing definitief was, zegt notaris Bart Van Opstal, voorzitter van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. "Confraters werden de voorbije maanden overspoeld met telefoontjes over de fiscale maatregelen uit het herstelplan. Bouwlustige particulieren en promotoren stelden werken uit tot ze zeker wisten dat de maatregelen van kracht zouden worden."
...

De regering heeft onlangs een verlaging van de btw op de eerste 50.000 euro van een bouwfactuur goedgekeurd. Het duurde lang voor de beslissing definitief was, zegt notaris Bart Van Opstal, voorzitter van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. "Confraters werden de voorbije maanden overspoeld met telefoontjes over de fiscale maatregelen uit het herstelplan. Bouwlustige particulieren en promotoren stelden werken uit tot ze zeker wisten dat de maatregelen van kracht zouden worden." Ook Marc Dillen van de Nationale Confederatie van de Bouw voorspelt dat de regeringsmaatregelen een gunstig effect hebben op de bouwsector. "In de eerste helft van het jaar zijn de orderboekjes nog goed gevuld met opdrachten uit betere tijden. Maar ik vreesde een daling van de tewerkstelling in de bouwsector vanaf augustus, na het bouwverlof. De regeringsmaatregelen brengen kalmte op de markt. Batibouw kan starten onder een gunstig gesternte." De Confederatie ondervroeg de Belgen over hun bouwplannen. Bijna driekwart beschouwt de fiscale tegemoetkoming als een welgekomen stimulans. Meer dan de helft vindt het nu een geschikt moment om een huis te (ver)bouwen. In 45 procent van de gevallen denken de ondervraagden dat dit voor hen persoonlijk nu het geval is. Bijna negen op de tien beschouwen een woning nog altijd als een goede investering. Indien de Belg over een aanzienlijk bedrag beschikt, behoort de aankoop van een woning of een tweede verblijf nog altijd tot zijn favoriete keuze (naast storten op een spaarboekje). Professor Erik Buyst steunt de fiscale maatregel, maar hij vreest dat de stimulans amper opweegt tegen de extra eisen die de overheid oplegt aan de sector (zoals het energieprestatiecertificaat en de elektriciteitskeuring). Hij wijst op het gebrek aan transparantie. "De voordelen zijn ook bedoeld als ondersteuning voor de kopers. De promotoren zullen echter geneigd zijn het voordeel door te rekenen in de prijs van de woning die te koop wordt aangeboden." "Ah neen", bezweert de verkoopverantwoordelijke Jessica Vandorpe van de sleutel-op-de-deurbouwer Durabrik. "De klanten zullen dat fiscaal voordeel onmiddellijk in hun portemonnee voelen. Het is niet onze bedoeling dat wij er onze winsten mee aandikken." Buyst grinnikt. "Klinkt mooi, maar goed onderhandelen blijft de boodschap." Volgens ING-econoom Julien Manceaux lokt goedkopere nieuwbouw kopers weg van de secundaire markt. Ook vernieuwbouw heeft een invloed op de rest van de markt, zegt notaris Van Opstal. "Meer dan vroeger werken mensen aan de renovatie van hun woning, gefinancierd met de hernieuwing van hun hypothecaire lening. Banken staan die zeer vlot toe, want de waarde van het gehypothekeerde pand neemt toe. De fiscale stimulans van renovatie heeft tot gevolg dat die mensen minder snel een nieuwe woning zoeken en de algemene vraag naar woningen krimpt."