De komende vijf jaar gaan massa's ambtenaren met pensioen, op sommige departementen tot 40 %. Veel van die jobs zijn het gevolg van een sociale tewerkstelling. Voor Selor wordt het een hele uitdaging om die allemaal te vervangen. Maar is dat wel de bedoeling? Als slechts een beperkt aantal van hen wordt vervangen, is dat voor de federale overheid een mooie besparing.
...

De komende vijf jaar gaan massa's ambtenaren met pensioen, op sommige departementen tot 40 %. Veel van die jobs zijn het gevolg van een sociale tewerkstelling. Voor Selor wordt het een hele uitdaging om die allemaal te vervangen. Maar is dat wel de bedoeling? Als slechts een beperkt aantal van hen wordt vervangen, is dat voor de federale overheid een mooie besparing. Misschien hopen sommige beleidsmakers dat u geen vervangers vindt. VAN HEMELRIJCK. "Die ideeën leven in bepaalde overheidsgebouwen, maar ze zijn te simplistisch. In de jaren zeventig werd de overheid beladen met een opdracht van sociale tewerkstelling. Die mensen vertrekken nu, maar de overheid is ondertussen veranderd. Iedereen vervangen zou dwaas zijn. Niemand vervangen zou al evenzeer dwaas zijn, want je hebt competenties nodig. Je ziet hoe de samenleving verandert: men vraagt meer en meer dienstverlening en regulering van de overheid. Dat kun je alleen doen met een overheid die voldoende expertise in huis heeft. Voor mij is dat een opportuniteit. Een aantal mensen niet vervangen, zie ik als een optimaliseringsoperatie, niet als een besparing. Misschien kan ik twee of drie mensen die minder geschoold zijn vervangen door één iemand die hoger geschoold is. "De overheid moet trouwens creatief nadenken over haar taken. Wat wil ze nog doen? Wat kan ze uitbesteden? Er moet in elk geval nog meer geïnformatiseerd worden, procedures moeten worden vereenvoudigd, ... Daarnaast is er het zoeken naar partners die voor een kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen zorgen. Er is de privésector en de non-profit. Besnuffel die en ga naar publiek-private samenwerking. Kijk naar Selor. Als ik alles wil blijven doen wat men mij als opdracht geeft, dan had ik al lang gesmeekt om een verdubbeling van mijn personeelsbestand. Dat heb ik in vijf jaar niet gedaan en ik heb voor mijn begroting nooit één euro extra gevraagd. Ik heb wel naar creatieve formules gezocht. Het personeelsbestand is zeffs verminderd terwijl het werkvolume verdubbeld is. Je kunt dus wel degelijk optimaliseren bij de overheid. Ik heb ook samenwerkingsverbanden gezocht met de privésector zonder noodzakelijk met de grote bureaus samen te werken." Samenwerking met de privésector: hoe gaat dat concreet in zijn werk? Worden er bijvoorbeeld assessmentpakketten geleverd? Zijn er andere mogelijkheden? VAN HEMELRIJCK. "Enkele jaren geleden hadden we geen enkele expertise in huis om aan testontwikkeling te doen. Dus kocht ik assessmenttechnieken van privéorganisaties. Ik heb toen geïnvesteerd in jong talent. Ik beschik nu over een beperkte expertise dankzij een aantal testontwikkelaars die onderhandelen met privéleveranciers en die naar nieuwe producten vragen. We gaan samen een nieuwe test ontwikkelen. Ik geef het voorbeeld van diversiteit. Een jaar geleden heb ik gesteld dat Selor de ambitie heeft om diversiteitsneutraal te werken. Tot dan had geen enkel privébureau daar echt werk van gemaakt. We hebben testen ontwikkeld voor allochtonen en gehandicapten. Wij hebben daarin zwaar geïnvesteerd, maar na afloop geef ik de resultaten van ons werk aan het HR-landschap terug en privébedrijven kunnen daar een beroep op doen. Dan vind ik dat je echt een meerwaarde levert." Men denkt vaak dat Selor enkel opdrachten voor de federale overheid uitvoert. Klopt dat? VAN HEMELRIJCK. "Wat de federale overheid betreft, gaan we al breder dan de federale overheidsdiensten. We werken ook voor de parastatalen, de wetenschappelijke instellingen, musea. Dat maakt 70 tot 75 % van onze business uit. We houden ons niet alleen bezig met de selectie, maar beheren ook de interne markt. We verzorgen het talentmanagement en voeren de bevorderingsopdrachten uit. De overige 25 % is verdeeld over de deelstaten en de overheidsbedrijven. Wij hebben de interne markt uitgebreid tot de overheidsbedrijven, voornamelijk Belgacom, De Post en de NMBS. Die megaoverheidsbedrijven zijn in volle evolutie. Ze hebben een aantal competenties in huis die daar morgen misschien niet meer volledig zullen renderen. Mensen uit die bedrijven kunnen zich online kandidaat stellen voor een rol in de federale overheidsdiensten of parastatalen. Na een jaar hebben we toch al een 200-tal mensen kunnen heroriënteren. Vroeger zouden die in een sociaal project zijn terechtgekomen, waarbij ze na hun veertigste gewoon thuis bleven. Wij kunnen die mensen dus een nieuwe carrière aanbieden. Dat toont ook aan dat de arbeidsmarkt één geheel is geworden."