STIJGENDE ADVIESKOSTEN.
...

STIJGENDE ADVIESKOSTEN.Door de mondialisering van de economie ondergaat het bedrijfsleven een metamorfose. Veel ondernemingen moeten hun strategie aanpassen om te overleven. Hiervoor huren ze externe experten in.Het managementadvies beleeft hoogdagen. De markt wordt wereldwijd geschat op 1700 miljard frank. Zo betaalde de Nederlandse ING Groep - moeder van de Bank Brussel Lambert (BBL) en De Vaderlandsche, 80.000 medewerkers wereldwijd, een marktkapitalisatie van 2000 miljard frank en een geconsolideerde nettowinst van 111 miljard frank - in 1997 naar schatting vijf à tien miljard frank aan adviseurskosten, of 40% méér dan het jaar ervoor, aldus Hoyte Duyster, hoofd Organisatie van de financiële holding. "Dat heeft te maken met het feit dat er zo ontzettend veel veranderingen tegelijkertijd spelen," zegt organisatieadviseur Maikel Batelaan van Business Transformatie Groep in het Nederlandse maandblad Quote van december vorig jaar. "De personeelsmanager komt er niet meer uit en haalt een consultant binnen. De financieel directeur moet een balanced score chart implementeren en schakelt ook een adviseur in. Iedereen doet dat op zijn terrein, en maakt daarin mischien best een goede keuze, maar als je dat allemaal bij elkaar optelt, schrik je van het volume. Je kunt je afvragen of die consultants het bedrijf allemaal dezelfde kant op trekken, of dat ze met zijn allen hard aan een touw trekken en er per saldo niets verandert, omdat ze allemaal in tegengestelde richting trekken." Voorts vreest Batelaan voor een overdosis van een zichzelf voedend systeem, waarbij de consultants steeds bijkomende onderzoeksopdrachten voor hun eigen groep aanraden. "Het is de kat op het spek binden. Adviezen zijn tegenwoordig steeds vaker geïntegreerde, zichzelf ontwikkelende projecten. Bij de grote bureaus is de economische druk om een project op te rekken vaak enorm. Je kunt je als consultant niet meer veroorloven om een mooi advies neer te leggen en de ander er met de buit vandoor te zien gaan. Het zakelijk belang van zo'n implementatietraject is dan ook veel groter dan het belang van het eerste stukje. Dat moet je je als opdrachtgever wel realiseren. En zelfs dán is het soms nog moeilijk om daar zicht op te houden." Eric Pompen