Opgepast! Deze column is niet 100 procent objectief. Hij gaat namelijk over twee passies: technologische singulariteit en iFactories. Wanneer ondernemers hun passie structureren en er anderen bij betrekken, ontstaat er iets wat voor velen vreemd lijkt: een bedrijf. Met dat laatste element in het verhaal, de anderen, loopt het dezer dagen wat moeilijker. Geen nood, het ligt aan mij. Ik ben intolerant geworden voor profiteurs (mijn dokter werkt nog aan een gepast medicijn, iets op basis van suikerwater, denk ik). Ofwel lijken ze losgeslagen en behoren ze tot de groep van jonge wolven met panische (r)evolutieangst, ofwel tot de groep van ellendelingen met een voorliefde voor de vergeetput 'luilekkerland', in België sinds kort perfect gestructureerd in het stelsel van SWT of Stelsel van Werkloosheid met bedrijfsToeslag. Het valt me op d...

Opgepast! Deze column is niet 100 procent objectief. Hij gaat namelijk over twee passies: technologische singulariteit en iFactories. Wanneer ondernemers hun passie structureren en er anderen bij betrekken, ontstaat er iets wat voor velen vreemd lijkt: een bedrijf. Met dat laatste element in het verhaal, de anderen, loopt het dezer dagen wat moeilijker. Geen nood, het ligt aan mij. Ik ben intolerant geworden voor profiteurs (mijn dokter werkt nog aan een gepast medicijn, iets op basis van suikerwater, denk ik). Ofwel lijken ze losgeslagen en behoren ze tot de groep van jonge wolven met panische (r)evolutieangst, ofwel tot de groep van ellendelingen met een voorliefde voor de vergeetput 'luilekkerland', in België sinds kort perfect gestructureerd in het stelsel van SWT of Stelsel van Werkloosheid met bedrijfsToeslag. Het valt me op dat 'bedrijf' niet meegenomen is in het acroniem SW(B?)T, terwijl de kosten wel overwegend door de bedrijven gedragen worden. Voor beide biedt technologische singulariteit (TS) een oplossing. Eerst even kort de definitie: technologische singulariteit is een toestand waarbij de rekenkracht van computers zo groot is dat ze het menselijke handelen en denken voorbijstreeft. De op TS gebaseerde toepassingen zijn door mensen bedacht; enkel bij hun werking schakelen ze over op een waanzinnige denksnelheid. Dan anticiperen computers met andere woorden sneller en efficiënter op menselijke handelingen, waardoor de mens terechtkomt in een nieuwe toestand: die van volger. Nogmaals, dat gebeurt enkel nadat de mens het systeem bedacht, ontwikkeld en gebruiksklaar gemaakt heeft. Dus, eerst ontwikkelen en dan volgen. En volgen is nu eenmaal veiliger en meestal gewoon comfortabeler. Wat gebeurt er nu wanneer we geleid worden door computersystemen en vervoerd worden door -- op singulariteit gestuurde -- wagens? Dat is nu juist de reden waarom ik de berichtgeving rond Apple en Tesla van nabij volg. Tesla is disruptief voor de op fossiele brandstof gebaseerde automarkt. Apple was disruptief voor de telecommarkt en vele andere markten. Ik geloof dat de (r)evolutie naar elektrische voertuigen op haar dieptepunt staat en dat Apple, gezien de dominantie van Samsung, naar een nieuw hoogtepunt kan/moet groeien. Door die twee prachtige bedrijven te koppelen en te combineren met zwermrobottechnologie (Swarm Robot Technology) ontstaat een nog nooit gezien medium, dat ik voorlopig 'iSociety Movement' noem. Dat medium anticipeert op het gedrag en de agenda van de consument, en maakt tegelijk een actief beheer van alle bewegingen mogelijk. Tegen 2025 moet die combinatie in staat zijn twee grote evoluties beheerst te laten gebeuren. De eerste draait rond het probleem van decentrale energieproductie, en dan vooral het gegeven dat niemand wenst te betalen voor de basisinfrastructuur, het net. Dankzij het nieuwe medium wordt bewegen een verdienmodel. Het voertuig, dat verbonden is met alle andere, draagt zijn overschot aan energie draadloos of inductief over aan een ander voertuig, en dat alles wordt automatisch verrekend via de iWallet. De tweede is demografisch: meer mensen die samenleven in steeds kleiner wordende steden. Verbonden voertuigen kunnen met veel minder ruimte hetzelfde volume aan mensen verplaatsen. Ze bewegen door de stroom zonder te botsen. Niet botsen = niet herstellen = niet verzekeren = geen slachtoffers = geen leed = duurzame samenleving. Geen nood voor de verzekeraars, garagehouders, dokters en verplegers: zij kunnen zich concentreren op al diegenen die deze evoluties in de weg staan en er gek van worden. Ik moet deze column kort houden, want ik heb nog een afspraak bij de imker. Ik wil begrijpen waarom hij met de handen in het haar zit. Blijkbaar heeft zijn bijenzwerm de winter niet overleefd. Het zou aan elektromagnetische straling liggen of aan de klimaatwijziging. Het blijkt dus nu al dat het tijdperk van technologische singulariteit ook haar minpuntjes zal hebben. Gelukkig maar, het zou de wereld perfect maken en dat zou nogal saai zijn, niet? De auteur is CEO van Melotte en oprichter van Innocrowd. MARIO FLEURINCKDoor Tesla en Apple te koppelen en te combineren met zwermrobottechnologie, ontstaat een nog nooit gezien medium.