Oyster US Selection
...

Oyster US Selection LU0747343910 (in EUR)Beleggen is bijzonder moeilijk in de huidige conjunctuur. De rente staat op een dieptepunt, waardoor obligaties weinig aantrekkelijk zijn. De aandelenmarkten zijn extreem volatiel en het is onmogelijk te voorspellen hoe de economie in de komende maanden evolueert. "De beste manier om in deze omstandigheden te beleggen, is een strategie te bepalen en zich eraan te houden", zegt de beheerder van het Oyster US Selection-fonds. "Consequent zijn is het ordewoord. Dat proberen wij te doen, vandaar onze relatief conservatieve houding tegenover de aandelenmarkten." Toch betekent dat niet dat de beheerders nooit afwijken van hun strategie. Integendeel: het fonds wordt zeer actief beheerd, afhankelijk van de bewegingen op de markt. "Het zou voor ons veel eenvoudiger zijn als de Amerikaanse aandelenmarkten een duidelijke richting uitgaan", stelt de beheerder. "Dan zouden we een reeks aandelen kunnen kopen, waarnaar we enkele kwartalen lang geen omkijken meer hebben. Dat zit er dit jaar niet in. De trend op de markten heeft ons er al enkele keren toe genoopt onze portefeuille aan te passen om onze posities te optimaliseren." Het fonds hanteert een verschillende strategie naargelang de markten in een stijgende of een dalende lijn zitten. Tussen februari en april 2009, toen de Amerikaanse aandelenmarkten van een baisse- naar een haussetrend gingen, hebben de beheerders bijvoorbeeld alle defensieve consumptiewaarden van de hand gedaan, om over te stappen op meer cyclische consumptieaandelen. Ze verlaagden het gewicht van de telecomsector en de gezondheidszorg en keerden terug naar industriële aandelen. Het omgekeerde proces voltrok zich tussen maart en mei 2011, toen de markten opnieuw naar een baissecyclus evolueerden. Het fonds heeft toen sterker ingezet op defensieve consumptiewaarden, terwijl het zijn blootstelling aan de energiesector en de industriële sector afbouwde en zijn positie in de nutssector opnieuw optrok. "Op dit moment volgen we een haussestrategie, ondanks heel wat onzekerheden", zegt de beheerder. "Maar na de Amerikaanse presidentsverkiezingen valt er al één onzekerheid weg. Daarna zal de invoering van extra fiscale maatregelen fungeren als een nieuwe katalysator voor de aandelenmarkten. We zijn ervan overtuigd dat de markten in een stijgende trend zitten. De maatregelen die de Europese, de Amerikaanse en de Chinese centrale banken hebben genomen, werpen eindelijk vruchten af."KARINE HUET