Lia van Bekhoven woont ruim veertig jaar in Londen. Met Klein-Brittannië schreef ze een portret van...

Lia van Bekhoven woont ruim veertig jaar in Londen. Met Klein-Brittannië schreef ze een portret van het land. Ze prijst de humor en cultuur van de Britten, hun openheid en verdraagzaamheid, hun vermogen tot zelfrelativering. Ze ergert zich aan hun vasthouden aan tradities en hun hang naar het verleden, aan hoe ze aan politiek doen, de enorme sociale tegenstellingen, en de manier waarop de brexit er is gekomen.