Nieuwste trends
...

Nieuwste trendsFirma's die hun informatica uitbesteden, hebben de jongste jaren van hun fouten geleerd, zo meldde Oxford-professor Leslie Willcocks op het recente seminarie over "IT-Outsourcing" van de Vlerick School voor Management. Willcocks verricht al zo'n 7 jaar studie over outsourcing. De jongste evolutie ? Gebruikers stappen af van de problematische, rigide langetermijnovereenkomsten met één leverancier. In plaats daarvan komen creatievere contracten die ruimte laten voor de snel veranderende omgeving. Voorbeelden van soepelheid zijn :langere contracten laten voorafgaan door enkele proeftermijnen ;flexibele prijszetting inbouwen, door vooraf duidelijk af te spreken wat bepaalde types werk per eenheid zullen kosten (zodat er bij nieuwe projecten nog wel over de hoeveelheid werk maar niet meer over de prijs kan worden gediscussieerd) ;de mogelijkheid voorzien van competitieve biedingen ;meerdere leveranciers in huis halen, die elkaar wakker houden (een moeilijke evenwichtsoefening) ;de verloning koppelen aan gerealiseerde besparingen of meerinkomsten (de outsourcer deelt in uw zakelijk risico) ;"value added outsourcing" : uitgeven van personeel dat met de outsourcer verkoopbare toepassingen gaat ontwikkelen, al dan niet in een aparte joint venture.Om één en ander beter in de hand te houden, worden de offerte-aanvragen die de klant uitstuurt ook veel gedetailleerder. "Als u van bij het begin een uitgewerkt contract meestuurt, weten de leveranciers waar u naartoe wil," adviseert Willcocks, die graag ook precieze regelingen ziet voor wat er nà de outsourcing-periode moet gebeuren.De groeiende volwassenheid van hun klanten, die de fellere concurrentie uitbuiten, vergt van de IT-aannemers een hele mentaliteitswijziging.Maar ook de bedrijven zelf moeten verder kijken dan een simpele kostenbesparing. "Bedrijfsleiders zien IT nog te veel als een commodity," betreurt general manager Franky Van Damme van het systeemhuis Origin (dat als sponsor drie cases voorstelde op het seminarie bij één ervan bleek outsourcing de IT-kosten in een eerste faze tegen de verwachtingen in sterk te verhogen). Vlerick-professor Dirk Deschoolmeester : "Sommige managers willen via outsourcing de informatica van hun agenda afkrijgen, terwijl hij er vaak nog niet eens op stond." Een houding waar Leslie Willcockx voor waarschuwt : "Wat je in elk geval niet kunt uitbesteden, is de capaciteit om je eigen IT-strategie te ontwikkelen en haar (en de leveranciers) te beheren." Prof. Dirk Deschoolmeester (Vlerick) : tel.(09)210.98.26.LESLIE WILLCOCKS (OXFORD UNIVERSITY) Outsourcen mag, maar hou enkele sleutelcompetenties in huis.