Het outplacement- kantoor Claessens staat voor een fundamentele heroriëntering. Ouplacement blijft weliswaar, maar het dienstenaanbod wordt fors uitgebreid. Heeft het klassieke outplacement zijn beste tijd gehad ?
...

Het outplacement- kantoor Claessens staat voor een fundamentele heroriëntering. Ouplacement blijft weliswaar, maar het dienstenaanbod wordt fors uitgebreid. Heeft het klassieke outplacement zijn beste tijd gehad ?"Over outplacement wordt veel gepraat en geschreven, maar in de realiteit wordt er minder een beroep op gedaan dan men zou mogen verwachten. Onze omzet groeide vorig jaar nog met 15 %, maar ik denk dat de groeimogelijkheden van het klassieke outplacement op middellange termijn zullen afnemen."Marc Embo windt er geen doekjes om. Embo is gedelegeerd bestuurder van de nv Claessens en al tien jaar een van de wegbereiders. Vandaag puurt Claessens nog 90 % van zijn totale omzet (77 miljoen frank, winst van 15 miljoen voor belasting) uit de begeleiding van vooral individueel ontslagen kaders en directeuren. Via verbreding van het dienstenpakket verwacht Embo dat over enkele jaren het relatieve aandeel van outplacement in de omzet van zijn organisatie tot minder dan de helft zal krimpen. APART MERK.Er is een koortsachtige beweging waar te nemen in de sector. Pionier Adviesbureau De Vlaminck (ADV) trouwde met Creyf's. Coutts, Alternative en Curriculum Plus gingen een ménage à trois aan waaruit enkele maanden geleden Scan-In voortkwam, een bureau voor de begeleiding van blijvers in geherstructureerde organisaties (zie Trends, 29 mei 1997). En Claessens staat nu dus voor een fundamentele heroriëntering. Executive Career Services (ECS) is de werknaam die het embryo moet vormen van een nieuwe structuur. "Outplacement blijft, maar voortbouwend op onze expertise breiden we ons dienstenaanbod uit," schetst Marc Embo. "Daarvoor zullen we allianties aangaan met anderen, bijvoorbeeld op het vlak van competentiebeheer, stressbeheer, time management enzovoort. Wij moeten het wiel niet opnieuw uitvinden. ECS zal na verloop van tijd losstaan van Claessens. Het wordt een apart merk, eventueel ondergebracht in een andere werkmaatschappij en juridische structuur, onder één holding." De allianties waarnaar Embo verwijst, kunnen verschillende vormen aannemen : losse verbanden, overnames en/of fusies. Slechts één optie is verworpen. Claessens zal niet aansluiten bij een grote consultant, een groep rond een sociaal secretariaat of een uitzendbedrijf. Embo hoopt dat het netwerk rond de Claessens-kern zelf uitgroeit tot de specialist in soft assets management. Meteen lanceert hij een nieuw begrip dat wie weet ooit het inmiddels uitgeholde human resources management kan vervangen. De kernidee achter zijn ambitie is dat er door de trend naar een economie zonder vaste jobs waarin het tijdelijk contract de norm wordt per definitie ook minder ruimte komt voor ontslagen zoals we die nu kennen. Ergens na afloop van een contract vertrekken zal een evidentie zijn. Daarom moet de outplacer het geweer van schouder veranderen.DOELGROEPEN.Claessens concretiseert zijn nieuwe strategie in drie programma's. "Loopbaanconsult", in samenwerking met het bedrijf, moet kaderleden helpen voor zichzelf uit te maken of ze blijven, vertrekken of iets anders gaan doen binnen hun onderneming. "Loopbaanoverstapbegeleiding" moet een alternatief vormen voor ontslag (al dan niet met outplacement). Het verschil is dat overtollige of slecht functionerende hogere kaders voorlopig blijven werken. Indien er geen interne oplossing wordt gevonden, komt er een contractbeëindiging met wederzijds akkoord, een premie en een garantie van nieuw werk. Een bijzonder programma werd opgezet voor loopbaanadvies aan en -begeleiding van de "top dogs" die om welke reden dan ook aan herbronning toe zijn.Gedelegeerd bestuurder Rob Leemans van Adviesbureau De Vlaminck ( ADV) gaat een eind mee in de redenering van Embo : "Het individueel outplacement stagneert of kent hoogstens een lichte groei. Bij collectief outplacement ondervinden we concurrentie van de VDAB en gedeeltelijk van sommige paritaire comités. Daar staat tegenover dat de outplacementbureaus sedert hun verschijnen in België omstreeks 1985 ruime competenties ontwikkelden. Het is logisch dat ze die knowhow optimaal aanwenden door nieuwe programma's te ontwikkelen. Die tendens zal doorgaan omdat de arbeidsmarkt andere dingen vraagt. Ook de groeiende uitbesteding schept een nieuwe dynamiek." CONGLOMERATEN.Volgens Leemans passen de ontwikkelingen in de outplacementsector perfect in een algemene evolutie op het vlak van dienstverlening in personeelsbeheer. Rond uitzendbedrijven, consultants en sociale secretariaten ontwikkelen zich "globale" dienstverleners, conglomeraten van specialisten onder al dan niet formele koepels. Rob Leemans : "In deze soort dienstverlening zijn er slechts twee keuzemogelijkheden. Ofwel blijf je klein, gericht op een specifieke niche of regio, ofwel vorm je een groot, complementair geheel met een variëteit aan diensten. De middenmoters gaan zeer moeilijke tijden tegemoet."Op één essentieel punt verschilt Leemans echter grondig van mening met Embo : hij gelooft wél in riante groeikansen voor outplacement. Rob Leemans : "Bij ADV blijft outplacement hoe dan ook de kernactiviteit. De stabilisatie van de voorbije drie jaar verhult dat de vraag naar outplacement vanwege de werknemers sterk zal toenemen. Nu is het bij hen nog relatief onbekend, maar steeds meer mensen horen erover. Voeg daaraan toe dat de argwaan van de vakbonden snel vermindert en dat mede daardoor outplacement al doorgedrongen is in verscheidene bedrijfs-cao's."JG MARC EMBO (CLAESSENS) Outplacement verliest aan relatief belang in Claessens' bedrijvigheid.