Het kersverse Vlamef, de Vlaamse Metaalfederatie voor de KMO, breidt per 1 januari zijn pilootexperiment Metacom uit tot heel Vlaanderen. Het is een internetproject dat toeleveranciers en uitbesteders uit Vlaanderen en Nederland wil samenbrengen. Een uitbesteder kan met specificaties van wat hij wil, zoeken naar toeleveranciers die de gevraagde job aankunnen.
...

Het kersverse Vlamef, de Vlaamse Metaalfederatie voor de KMO, breidt per 1 januari zijn pilootexperiment Metacom uit tot heel Vlaanderen. Het is een internetproject dat toeleveranciers en uitbesteders uit Vlaanderen en Nederland wil samenbrengen. Een uitbesteder kan met specificaties van wat hij wil, zoeken naar toeleveranciers die de gevraagde job aankunnen. Vlamef volgde in september Navemetaal op, de vorige met het NCMV gelinkte metaalfederatie voor KMO's. Meteen werd ook een nieuwe voorzitter, Michel Espeel, en een nieuwe secretaris, Geert Temmerman, aangesteld. Michel Espeel is samen met zijn broer Luc gedelegeerd bestuurder van Constructies Espeel, een KMO met 45 werknemers, gespecialiseerd in automatisering van goederenbehandeling, toelevering in plaatbewerking, interieur en design. Temmerman, met een opleiding arbeidsrecht, had als eerste werkgever Fabrimetal, de grote broer van Vlamef. Hij was er bezig met lonen, CAO's, arbeids- en sociaalrechtelijke geschillen. Na vijf jaar vertrok hij in 1991 naar NCMV Gent. Hij was er een uitzendkracht die naar gewesten werd gestuurd waar afwezigheden waren. Temmerman: "Op een bepaald moment werd ik gedetacheerd naar NCMV Sint-Niklaas waar ik verantwoordelijk was voor het sociaal secretariaat. Wat een tijdelijke opdracht van twee maand was, werd er een van drie jaar. Daarna werd ik secretaris in de regio Aalst. Toen ontstond de idee van de metaalfederatie en ben ik teruggekeerd naar mijn eerste liefde. Ik ben 36 jaar en dat is een leeftijd om te beslissen wat je gaat doen." Temmerman is voorlopig Vlamef. De secretariaatsondersteuning zit bij het oude Nacebo, de NCMV-federatie van de metaal, hout en bouw. "Onze doelgroep zijn de 2700 Vlaamse metaalondernemingen met minder dan vijftig werknemers," zegt Temmerman. "Fabrimetal telt 1100 leden in Vlaanderen én Wallonië." Van Navemetaal zei men al smalend, en niet helemaal ten onrechte, dat het een groep West-Vlaamse ondernemers was, aangevuld met twee Limburgers. Met Vlamef wordt geopteerd voor een verruiming. De nieuwe raad van bestuur telt zestien ondernemers uit alle provincies. "We leggen contacten met de overheid en met aanverwante organisaties uit de sector," zegt Michel Espeel. "Een van de belangrijkste is Clusta, dat technische ondersteuning verleent aan staalplaatverwerkers." De relaties met grote broer Fabrimetal zijn niet slecht. In de metaalcommissie van de Serv en het paritair comité heeft Fabrimetal een plaatsje geruimd in zijn delegatie voor Vlamef. Maar de deur van het Fonds voor Bestaanszekerheid blijft toe.