Op de snelweg tussen Sao Paulo en Rio de Janeiro in Brazilië gebeurt een ongeval. Binnen honderd seconden staan ziekenwagen en pechdienst ter plekke. Intussen waarschuwen elektronische informatiepanelen de andere weggebruikers. Nog geen vijf minuten later zijn alle rijstroken vrij en loopt het verkeer weer gesmeerd.
...

Op de snelweg tussen Sao Paulo en Rio de Janeiro in Brazilië gebeurt een ongeval. Binnen honderd seconden staan ziekenwagen en pechdienst ter plekke. Intussen waarschuwen elektronische informatiepanelen de andere weggebruikers. Nog geen vijf minuten later zijn alle rijstroken vrij en loopt het verkeer weer gesmeerd. Het geheim van deze snelle en efficiënte interventie? Open Transport Network ( OTN), een onafhankelijke afdeling van Siemens België. Dit netwerk - een puur Vlaamse ontwikkeling - verbindt via glasvezel alle data, geluid en videobeelden met een controlecentrum. Eén robuuste koffer volstaat om tegen lichtsnelheid duizenden kilometers te overbruggen. Wim D'Hooghe, gedelegeerd bestuurder van OTN: "Ons transmissiesysteem is een belangrijk instrument om de veiligheid op land- of spoorwegen - inclusief stations en vlieghavens - te waarborgen." De onafhankelijke divisie van de Duitse communicatiereus maakt zich sterk de gevreesde chaos op de Antwerpse ring, die tussen juni 2004 en oktober 2005 volledig heraangelegd zal worden, tot een minimum te kunnen beperken. D'Hooghe: "Om een tijdelijk gewijzigde mobiliteit te organiseren, moet je moderne spitstechnologie gebruiken. Dankzij de combinatie van verkeersgeleiding, telematicasystemen en detectiesoftware blijft de hinder van grote infrastructuurwerken beperkt. Ons platform laat het transport van live videobeelden tot 2,5 gigabyte toe. Dat is met een draadloos netwerk over grote afstanden nog niet mogelijk."Voorlopig kijkt Antwerpen nog de kat uit de boom. Maar de stad slibt letterlijk en figuurlijk dicht. Uit berekeningen blijkt dat de congestiekosten alleen al op de kleine ring bij ongewijzigd beleid jaarlijks toenemen tot een bedrag van 800 miljoen euro in 2010. Dat is dramatisch voor het economische hart van Vlaanderen. Met één vierde van het totale werknemersbestand realiseert de provincie zo'n 18 % van het bruto binnenlands product (BBP), of bijna 50 miljard euro. Met een trafiek van 131 miljoen ton per jaar is Antwerpen de derde grootste haven ter wereld. Daarnaast blijft de stad nog altijd een wereldcentrum voor diamant en de tweede grootste petrochemische cluster ter wereld na Houston. Toch maakt het befaamde masterplan - goed voor een totale investering van 1,8 miljard euro in tien jaar tijd - geen gewag van een geïntegreerd communicatiesysteem om de infrastructuurwerken in goede banen te leiden. Nochtans geven andere grootsteden het voorbeeld. Zo controleert sinds vorige maand een OTN-knooppunt het verkeer in Toronto. De kostprijs bedraagt amper 400.000 euro. Begin jaren tachtig startte het laboratorium van Atea, dat toen nog tot de GTE-groep behoorde, met zijn onderzoek naar de mogelijkheden van glasvezel als communicatiedrager. Het project kreeg steun van het Instituut voor de aanmoediging van innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ( IWT) en Belgacom. Medewerker van het eerste uur: Wim D'Hooghe. In 1991 ontwikkelde Atea - inmiddels eigendom van Siemens - zijn eerste commerciële product op basis van de nieuwe technologie: Open Transport Network. De geboorte van een kersverse dochter was een feit. Manchester Metro uit Groot-Brittannië was de eerste klant. Eén controlekamer bestuurt alle noodtelefoons, aankondigingen, roltrappen, ventilatoren en verlichting van dit Engelse vervoersbedrijf. Daarna volgde een groot contract voor de Navo. Dat was het startschot voor een internationale doorbraak. Vandaag heeft OTN meer dan 5000 installaties wereldwijd op zijn naam staan. Met honderd medewerkers realiseert de divisie een jaaromzet van 30 miljoen euro. Per jaar groeit ze 15 %. In eigen land zijn Electrabel en de NMBS de belangrijkste referenties van OTN. Ook Thalys - de hogesnelheids-trein tussen Amsterdam en Parijs - maakt gebruik van de Siemens-technologie om het traject 24 uur per dag te controleren. Tevens staat de Vlaamse onderneming in voor de telefonie, intercom, branddetectie, inbraakpreventie en verkeerssignalisatie in de nieuwe Westerscheldetunnel tussen Terneuzen en Vlissingen. Hetzelfde geldt voor de west- en oostlijn van de metro in Amsterdam. Daarnaast is OTN actief in luchthavens (Schiphol), pijpleidingen (tussen Rusland en Kazachstan), energiecentrales (Egypte) en mijnen (Zuid-Afrika). China is een sterke groeier. Zo sleepte Siemens België eind april een nieuwe bestelling van Guangzhou Metro Corporation in de wacht. Waarde van het contract: 1 miljoen euro. D'Hooghe: "Toch blinken we voornamelijk uit in stedelijk vervoer per spoor (metro, tram en trein). In dit segment is Siemens België de internationale marktleider. In Newcastle maken we onderdeel uit van de publieke misdaadbestrijding. Sinds vorige maand, toen ons systeem er operationeel werd, is er nagenoeg geen geweld meer in de wagons. Ook zullen we tijdens de Olympische Spelen in Athene zorgen voor het klokvast en veilig vervoeren van de atleten en supporters die per metro naar de wedstrijden gaan."Eric Pompen"Tijdens de Olympische Spelen in Athene zorgen we voor het klokvast en veilig vervoeren van de atleten en supporters die per metro naar de wedstrijden gaan."