Antwerpen is méér dan de som van haven en diamant. Ook hightech-ontwikkelingen komen hier met succes op de markt.
...

Antwerpen is méér dan de som van haven en diamant. Ook hightech-ontwikkelingen komen hier met succes op de markt.Antwerp Bionic Systems ( ABS), een spin-off van de Antwerpse universiteit, laat doven opnieuw horen. Dat gebeurt via een apparaatje dat achter het oor wordt ingeplant. Geluid wordt door een spraakprocessor tot bruikbare signalen omgevormd en via het implantaat naar een elektrode gestuurd die in het slakkenhuis is ingebracht. Daar bevinden zich in normale omstandigheden trilhaartjes die de geluidstrillingen omzetten in zenuwprikkels. Een groot deel van de patiënten met een volledige doofheid kan met deze behandeling gebaat zijn."Ons systeem zorgt hoe dan ook maar voor een ruwe benadering van wat niet-doven horen," zegt professor Stefaan Peeters die aan de Antwerpse universiteit het labo Medische Elektronica leidt en ook wetenschappelijk raadgever is van Antwerp Bionic Systems. "Sommige mensen signaleren ons een goede spraakverstaanbaarheid, bij anderen blijft de terugkeer van het gehoor beperkter. Veel hangt af van de leeftijd waarop men doof werd, of dat gebeurde voor of na de taalontwikkeling, en hoe lang men doof is. In ieder geval volgt na de ingreep nog een training in een erkend revalidatiecentrum of bij een logopedist." Alles begon met een aantal onderzoeken aan de UIA en de KU-Leuven. Dankzij de inbreng van risicokapitaal groeide hieruit in 1987 het spin-off-bedrijf ABS. Sedert vorig jaar zijn de Gimv en een groep rond Marc Santens de hoofdaandeelhouders. Een deel van de toekomstige ontwikkelingen wordt gefinancierd met Europese onderzoekskredieten. "Sedert 1988 werden meer dan honderd stuks ingeplant," zegt Peeters. Maar de eerste ontwikkelingen in deze technologie dateren al uit de jaren zeventig. Ons systeem, dat trouwens hier gefabriceerd wordt, durven wij zonder meer een mijlpaal te noemen." In Vlaanderen komen zo'n 500 mensen in aanmerking voor een dergelijke ingreep. "Voor dit jaar verwachten wij dat in Europa zo'n 60 tot 80 implantaten zullen worden verkocht. Gerekend aan 800.000 frank per stuk halen wij daarmee minstens een omzet van 50 miljoen frank," stelt Peeters. "Vorig jaar draaiden wij break-even, dit jaar rekenen wij op winst."ABS heeft een duidelijk doel voor ogen : "Wij willen onze producten zodanig verbeteren dat wij kunnen doorstoten naar het (grotere) marktsegment van de zware hoorapparaten. Dat moet onze positie fundamenteel versterken." In zijn wildste dromen hoopt klarinetliefhebber Peeters dat hij ooit in staat zal zijn doven opnieuw van alle finesses van muziek te laten genieten. "Maar dat zal de eerste tien jaar zeker niet mogelijk zijn. Hoewel wij nu al veel verder staan dan ik bij het begin van het onderzoek ooit had durven hopen."STEFAAN PEETERS (ANTWERP BIONIC SYSTEMS) Doven opnieuw laten horen.