Het tarief dat ze betalen voor kinderopvang, hangt voor bijna drie op de vier gezinnen af van hun inkomen. Met een brutomaandinkomen van 2730 euro per ouder betaalt een gezin volgens Kind en Gezin 21,05 euro per dag. Samen met de extra kosten die de crèche of de onthaalmoeder mag aanrekenen voor luiers, loopt de totale dagprijs op tot bijna 23 euro.
...

Het tarief dat ze betalen voor kinderopvang, hangt voor bijna drie op de vier gezinnen af van hun inkomen. Met een brutomaandinkomen van 2730 euro per ouder betaalt een gezin volgens Kind en Gezin 21,05 euro per dag. Samen met de extra kosten die de crèche of de onthaalmoeder mag aanrekenen voor luiers, loopt de totale dagprijs op tot bijna 23 euro. "Per maand moet je dus op 500 euro rekenen", zegt Leen Du Bois, de woordvoerder van Kind en Gezin. "Heb je meerdere kinderen in dezelfde opvang, dan maak je aanspraak op een dagkorting van 3,15 euro per kind. Dan nog betaal je voor twee kinderen bijna 40 euro per dag, of 9500 euro per jaar." De tarieven worden elk jaar geïndexeerd. In 2016 stegen de prijzen daardoor met 0,41 procent, en vanaf 1 januari 2017 gaan ze opnieuw met 1,08 procent de hoogte in. "Je kunt de kosten voor kinderopvang wel fiscaal inbrengen", zegt Leen Du Bois. "Voor één kind in de opvang betekent dat een belastingvermindering van 1210 euro per jaar, en 2420 euro voor twee kinderen." "Als de ouders allebei voltijds werken en elk 2730 euro per maand verdienen, resulteert dat in een gezamenlijk nettogezinsinkomen van bijna 49.300 euro per jaar bij één kind en 51.320 euro bij twee kinderen", weet Veerle Michiels van de hr-dienstverlener SD Worx. Rekening houdend met de opvangkosten en het daaraan gekoppelde fiscale voordeel, houdt het gezin 43.810 euro (één kind) of 41.860 euro (twee kinderen) over. Wat als een van de ouders beslist tijdelijk vier vijfde te werken in plaats van fulltime? In dat geval dalen de jaarlijkse kosten voor kinderopvang tot 4390 euro voor één kind, en tot 7565 euro voor twee kinderen. De fiscale voordelen liggen dan ook iets lager: ze bedragen respectievelijk bijna 970 en 1935 euro. "Als een van beide ouders een dag minder per week werkt, daalt het nettogezinsinkomen tot 45.640 euro bij één kind of 47.410 euro bij twee kinderen", rekent Veerle Michiels voor. Na aftrek van de kosten voor de kinderopvang voor vier dagen en rekening houdend met het belastingvoordeel houdt het gezin dan 41.250 euro (één kind) of 39.840 euro (twee kinderen) over. Het verliest dus respectievelijk 2560 en 2020 euro. Maar er is dan wel meer tijd voor de kinderen, en dat is voor heel wat ouders onbetaalbaar. "Bovendien kan vier vijfde werken vaak gecombineerd worden met een uitkering voor ouderschapsverlof", merkt Veerle Michiels op. "Daardoor wordt het financiële verlies nog kleiner. En voor het verschil in pensioen hoef je het ook niet te laten: wie maximaal vijf jaar één dag per week minder werkt, verliest later nog geen 95 euro bruto per jaar." Roel Van Espen