Afrika verandert. En wel ten goede. Dat is de overtuiging van Karel Buytaert (62 j.), de nieuwe voorzitter van de CBL-ACP of Chamber of commerce, industry and agriculture Belgium-Luxembourg-Africa-Caribbean-Pacific. Een hele mond vol voor wat doorgaans "de Belgisch-Afrikaanse Kamer van Koophandel" heet. Met Buytaert, tot december '95 gedelegeerd bestuurder van het internationaal transportbedrijf Transintra, treedt niet een nieuwe generatie aan, maar komt er wél een mentaliteitsverandering. Over de Kamer hing lang een traditioneel koloniaal sfeertje. Later gaf een uitgespr...

Afrika verandert. En wel ten goede. Dat is de overtuiging van Karel Buytaert (62 j.), de nieuwe voorzitter van de CBL-ACP of Chamber of commerce, industry and agriculture Belgium-Luxembourg-Africa-Caribbean-Pacific. Een hele mond vol voor wat doorgaans "de Belgisch-Afrikaanse Kamer van Koophandel" heet. Met Buytaert, tot december '95 gedelegeerd bestuurder van het internationaal transportbedrijf Transintra, treedt niet een nieuwe generatie aan, maar komt er wél een mentaliteitsverandering. Over de Kamer hing lang een traditioneel koloniaal sfeertje. Later gaf een uitgesproken Mobutu-vriendelijke verwevenheid de toon aan vooral onder de sterke persoonlijkheid van wijlen Michel Relecom (Unibra). Karel Buytaert, die nooit in Zaïre/Congo gewoond heeft en geen politieke banden had met het toenmalige regime, nuanceert : "In de overgangsperiode naar meer open en gediversifieerde relaties met Afrika, was Michel Isralson, ere-voorzitter van Belgolaise-bank, die ik nu opvolg, met zijn ervaring de ideale voorzitter. Het continent komt in een bredere internationale invloedssfeer : de Amerikanen hebben concrete plannen, Zuid-Afrika eist zijn plaats op en we krijgen als Europese zakenlui meer concurrentie uit het Verre Oosten. Dat is allemaal zeer positief. De gesloten circuits met de voormalige koloniale schoonmoeders breken open. De oude regimes zijn aan het verdwijnen. Ook bij het sluiten van contracten zal er meer openheid zijn omdat de onderlinge competitie toeneemt. En dat is goed. Als Belgische bedrijven kunnen we in deze nieuwe omgeving met onze ervaring wel ons mannetje staan." De Brusselaar, zoon van Antwerpse ouders, is de eerste Nederlandstalige voorzitter van CBL-ACP. "We zien nieuwe gezichten, van vooral Vlaamse kmo's. Ondanks de moeilijke gang van zaken in Afrika daalde het ledental nooit onder de 200. Vandaag zijn het er nog meer. Kleinere bedrijven zullen in Afrika meer kansen krijgen, want het sluiten van partnerschappen is in. De Kamer kan ze wegwijs maken en contacten helpen tot stand brengen met joint venture-partners."Deze week is Karel Buytaert in Ivoorkust met een 30-tal ondernemers die ook Burkina-Faso bezochten. Hij wil op korte termijn met een handelsdelegatie naar Congo-Kinshasa : "We wachten nog wat af hoe het zal evolueren, maar als de nieuwe machthebbers het Ugandese model volgen, ben ik optimistisch gestemd."Buytaert is sinds jaren een actief lid van de Belgisch-Afrikaanse Kamer. Nu hij zich uit het dagelijkse zakenleven heeft teruggetrokken, wil hij zich inzetten voor een verdere ontplooiing van de CBL-ACP. "We moeten een federerende rol spelen met de gewestelijke en lokale exportbevorderende instanties."Zijn hele loopbaan doorliep Buytaert, handelsingenieur-ULB en licentiaat in zeerecht en verzekeringen, in de familiale onderneming Transintra (opgericht in 1935). Hij blijft voorzitter van de raad van bestuur en bestuurder van een aantal filialen in Afrika. In '95 kwam Transintra helemaal in handen van de Franse logistiek- en scheepvaartreus SDV (Bolloré) met een groepsomzet van 131 miljard Belgische frank, waarvan 6 miljard voor Transintra en zijn filialen in zeven landen van Afrika. KAREL BUYTAERT (CBL-ACP) Op korte termijn met een handelsdelegatie naar Congo-Kinshasa.