Bijna zes op tien CEO's en leden van Voka en het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) vindt dat de gemeentebesturen te weinig aandacht hebben voor hun verzuchtingen. En hoewel voor veel burgemeesters en schepenen de lokale problemen dus veel prangender zijn (of zouden moeten zijn), is voor de meeste waarnemers de hamvraag voor de gemeenteraadsverkiezingen op 8 oktober of het cordon sanitaire rond het Vlaams Belang zal worden doorbroken.
...

Bijna zes op tien CEO's en leden van Voka en het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) vindt dat de gemeentebesturen te weinig aandacht hebben voor hun verzuchtingen. En hoewel voor veel burgemeesters en schepenen de lokale problemen dus veel prangender zijn (of zouden moeten zijn), is voor de meeste waarnemers de hamvraag voor de gemeenteraadsverkiezingen op 8 oktober of het cordon sanitaire rond het Vlaams Belang zal worden doorbroken. Niet geheel onverwacht verschillen het noorden en het zuiden van het land daarover behoorlijk van mening. Twee derde van de Vlaamse respondenten uit de Trends CEO-Poll vindt dat het cordon zijn beste tijd heeft gehad, terwijl een bijna even grote meerderheid aan Franstalige kant pleit voor de instandhouding ervan. Al is ook bij de Nederlandstaligen het hemd nader dan de rok: de meerderheid die er geen graten in ziet dat de extreem rechtse partij de eigen gemeente mee bestuurt, is met 55,1 % een pak kleiner. En tussen toelaten dat ze meebesturen en er zelf op stemmen, gaapt ook een grote kloof: een kleine 11 % kondigt aan dat te zullen doen bij de federale verkiezingen in 2007, en slechts 8,3 % is dat komende zondag al van plan. Moeten premier Guy Verhofstadt (VLD) en minister van Financiën Didier Reynders (MR) daar wakker van liggen? Absoluut, want de tevredenheid over het werk van de federale regering is fors gezakt. Ook in Wallonië zijn er - in tegenstelling tot de vorige twee CEO-Polls - opnieuw meer tegen- dan voorstanders. Toch kunnen ze gerust gaan slapen in de wetenschap dat bij de CEO's, Voka- en IAB-leden de liberale partijen toch de eerste keuze blijven wanneer er moet worden gestemd. Twee nuances: de MR (42,4 % lokaal, 65 % federaal) doet het daarbij flink wat beter dan het kartel VLD-Vivant (34,9 % en 40,4 %). En bij de respondenten uit de Vlaamse industriebedrijven hangt voor de federale verkiezingen CD&V-NVA in balans met de partij van Bart Somers & co. (beide 37,8 %), en op 8 oktober halen Leterme en de zijnen het daar zelfs beter (35,1 % versus 31,5 %). Gelukkig is er Trends nog, dat de premier twee gouden tips aan de hand doet. Ten eerste: verspil geen tijd meer aan de begroting. Ruim een kwart (27,2 %) van onze CEO's, Voka- en IAB-leden vindt die irrelevant - het zijn de uiteindelijke cijfers die tellen - en nog eens 57,4 % vindt ze niet (meer) geloofwaardig. Tip nummer twee: huur voor de volgende verkiezingscampagne zeker geen peperduur communicatiebedrijf in. Een tikje plagiaat op Bill Clinton volstaat immers om in 2007 met veel toeters en bellen Verhofstadt III te mogen inluiden. Want met theeconomy gaat het prima, stupid! Op alle parameters - economische conjunctuur, omzet, tewerkstelling, investeringen en exportorderboekje - luidt de verwachting dat het over drie maanden beter gaat dan nu. Het vergde enig speurwerk, maar ook daar hebben we een vlekje op het blazoen gevonden: de bedrijfsleiders uit de industrie zijn op alle vlakken lichtjes minder positief in vergelijking met de julipeiling, maar dat wordt gecompenseerd door de forse verhoging van het enthousiasme in de dienstensector. Ten slotte vroegen we aan onze 6778 respondenten ook wat ze vonden van het beleid van de Europese Centrale Bank. Driekwart vindt dat die, net als de Amerikaanse Fed, de rente ongemoeid moet laten. Ander hot item dit najaar: het sociaal overleg. De aankondiging dat Voka en Agoria nauwer gaan samenwerken, kan ertoe bijdragen dat we steeds meer evolueren in de richting van aparte Vlaamse en Waalse loonakkoorden. Maar als we de economische logica volgen (lage werkloosheid geeft meer loondruk), moeten Vlaamse akkoorden duurder worden, en Waalse akkoorden goedkoper. Dat begrip is alvast doorgedrongen bij 34 % van de Vlaamse respondenten, maar voor de meerderheid (53,8 %) zal een regionalisering nog onvermoede gevolgen hebben. Luc Huysmans Luc Huysmans