Wat moet je doen om in België een bedrijf op te starten? Arnaud Trejbiez, oprichter en directeur van Kreanove, hoeft niet lang na te denken: "Je erin vastbijten", zegt hij prompt. Zijn bedrijf helpt startende ondernemers met alle administratieve formaliteiten. Je moet een bankrekening openen, maatschappelijk kapitaal storten op een geblokkeerde rekening en de oprichtingsakte ondertekenen bij een notaris. Daarna moet de notaris de oprichtingsdocumenten opsturen naar de griffie van de rechtbank van koophandel. De griffie registreert de bedrijfsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en stuurt de oprichtingsdocumenten teru...

Wat moet je doen om in België een bedrijf op te starten? Arnaud Trejbiez, oprichter en directeur van Kreanove, hoeft niet lang na te denken: "Je erin vastbijten", zegt hij prompt. Zijn bedrijf helpt startende ondernemers met alle administratieve formaliteiten. Je moet een bankrekening openen, maatschappelijk kapitaal storten op een geblokkeerde rekening en de oprichtingsakte ondertekenen bij een notaris. Daarna moet de notaris de oprichtingsdocumenten opsturen naar de griffie van de rechtbank van koophandel. De griffie registreert de bedrijfsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en stuurt de oprichtingsdocumenten terug naar de notaris. Met dat document, plus een bewijs dat je beschikt over een basiskennis bedrijfsbeheer en eventuele extra vergunningen (als het om een gereglementeerd beroep gaat), kun je je bedrijf inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dat gebeurt via een erkend ondernemingsloket, dat een officieel uittreksel overhandigt als bewijs van inschrijving, van aanmelding bij de btw-administratie en van vakbekwaamheid. Al die stappen samen duren gemiddeld een tiental dagen na de storting van het kapitaal op de bankrekening. Maar Trejbiez wilde voor een klant een record vestigen. "De opening van een bankrekening bij ING door de oprichters van M3 Construct en de storting van het kapitaal namen twee werkdagen in beslag. De bankier bezorgde ons het bankattest voor de notaris", vertelt Trejbiez. En toen begon het. "Gewapend met een volmacht ondertekenden we de oprichtingsakte bij de notaris op dinsdag 8 maart om negen uur. Om kwart over elf volgde een tweede bezoek aan de notaris om de documenten voor de griffie op te halen. Een halfuur later werden ze daar gedeponeerd. Op woensdagmorgen gingen we een afgestempelde kopie van de oprichtingsakte afhalen. Daarna ging het richting HDP, het ondernemingsloket dat M3 Construct onmiddellijk inschreef bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en lid maakte van een socialeverzekeringsfonds. Op donderdagmorgen brachten we de documenten voor de aanmelding als btw-plichtige rechtstreeks naar het btw-controlekantoor van Sint-Gillis. En ten slotte dienden we op de 27ste verdieping van de Financietoren in Brussel een aanvraag voor een ondernemingsnummer in." Resultaat: amper 48 uur na het eerste bezoek aan de notaris was de oprichting van de bvba een feit. "Een Belgisch record", zegt Trejbiez enthousiast. Een doorsneesterveling zal het hem wellicht niet nadoen, maar toch geeft Trejbiez kandidaat-ondernemers graag een paar tips mee: - Voor u de administratieve molen in gang zet, moet u een diploma kunnen voorleggen dat u het recht geeft om als zaakvoerder op te treden. Concreet: een diploma middelbaar onderwijs afgeleverd voor 3 september 2009, een certificaat bedrijfsbeheer, een diploma van een openbare universiteit of een bewijs dat u in de voorbije vijftien jaar minstens drie maanden zelfstandige of bedrijfsleider bent geweest. - Maak zoveel mogelijk afspraken vooraf, vooral bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Maan uw notaris tot spoed aan, want wettelijk gezien, heeft hij vijftien dagen de tijd om de documenten naar de griffie te sturen. CAMILLE VAN VYVE