Jan Van Acker, directeur-generaal van Merck Sharp & Dohme Belgium (MSD), is verkozen tot voorzitter van pharma.be, de beroepsvereniging van de farmaceutische industrie die ongeveer 140 bedrijven uit de sector groepeert en daarmee iets minder dan 90 procent van de totale tewerkstelling vertegenwoordigt van een industrie die bijna 30.000 werknemers telt.
...

Jan Van Acker, directeur-generaal van Merck Sharp & Dohme Belgium (MSD), is verkozen tot voorzitter van pharma.be, de beroepsvereniging van de farmaceutische industrie die ongeveer 140 bedrijven uit de sector groepeert en daarmee iets minder dan 90 procent van de totale tewerkstelling vertegenwoordigt van een industrie die bijna 30.000 werknemers telt. Veel was er niet nodig om Van Acker te overtuigen: "De farmaceutische industrie is een sleutelsector, wegens haar invloed op het gezondheidswezen uiteraard, maar ook wegens haar economisch gewicht in ons land." De belangrijkste uitdaging van de nieuwe directeur-generaal bestaat er ongetwijfeld in om een duurzame reglementaire stabiliteit te verkrijgen en de toegang van de Belgische patiënten tot innoverende geneesmiddelen te versnellen. "Alle politieke en economische actoren zijn zich bewust van het strategische belang van onze industrie", zegt Van Acker. "Maar telkens als er op korte termijn budgettaire maatregelen moeten worden genomen, wordt binnen de gezondheidszorg het budget voor medicamenten vaak als eerste geviseerd. Onze hoofdopdracht bestaat er dan ook in om de volgende regering ervan te overtuigen een strategisch akkoord op lange termijn te sluiten dat zowel de patiënt als de Belgische economie ten goede komt", zegt Van Acker. Na een kort verblijf bij de consultant Arthur D. Little trok Jan Van Acker meteen naar de farmaceutische sector, eerst bij Eli Lilly Benelux en daarna, sinds 1998, bij MSD Belgium. Van Acker is burgerlijk ingenieur (universiteit Gent). Hij voltooide zijn opleiding met een MBA aan de Sloan School of Management en een MS 'Technology & Policy' aan het prestigieuze MIT. Hij voelde zich aanvankelijk ook aangetrokken tot de informaticasector, maar uiteindelijk ging zijn voorkeur toch naar de farma. "Ik wilde me engageren in een sector met een hoge toegevoegde waarde en die toegespitst is op onderzoek." Hij had na zijn studies in Boston ook in de VS kunnen blijven, maar de liefde besliste daar anders over: "Katrijn, die later mijn vrouw zou worden, studeerde in België. Tweeënhalf jaar scheiding was meer dan genoeg." Tien jaar later trok Jan Van Acker dan toch voor drie jaar naar de Verenigde Staten om er de Europese marketingactiviteiten van verschillende franchises van Merck & Co. te superviseren. Jan Van Acker (44) Is: directeur-generaal van MSD, voorzitter van pharma.be Vrije tijd: pianospelen, sport, reizen, lezen TT