De crisis maakt niet alleen slachtoffers bij de werknemers, ook aan de top van het bedrijfsleven eist ze een zware tol. Een kwart van de Bel-20-bedrijven wisselde van CEO. Als we de vele wissels bij Fortis elk apart meerekenen kunnen we zelfs gewagen van 40 procent. Ook de wissel aan de top bij Nyr-star, waar Paul Fowler plaats-maakte voor Roland Junck, is hier niet bij inbegrepen, want Nyrstar verdween net voordien uit de Bel-20.
...

De crisis maakt niet alleen slachtoffers bij de werknemers, ook aan de top van het bedrijfsleven eist ze een zware tol. Een kwart van de Bel-20-bedrijven wisselde van CEO. Als we de vele wissels bij Fortis elk apart meerekenen kunnen we zelfs gewagen van 40 procent. Ook de wissel aan de top bij Nyr-star, waar Paul Fowler plaats-maakte voor Roland Junck, is hier niet bij inbegrepen, want Nyrstar verdween net voordien uit de Bel-20. Bij niet alle beursgenoteerde bedrijven was de wissel een gevolg van de crisis, maar dat maakt het lijstje niet minder indrukwekkend. Wij kwamen uit op een niet-exhaustieve ontslaglijst van 36 namen. Op deze pagina's vindt u portretjes van de meest in het oog springende namen, maar er waren ook minder ophefmakende wissels. Zo wisselde Thomas Leysen de stoel van CEO bij Umicore in om er de voorzittershamer te hanteren. Chris Dewulf van de weefgetouwenproducent Picanol verdween zoals aangekondigd op zijn zestigste, maar ook het aantreden van de nieuwe hoofdaandeelhouder Luc Tack speelde mee in de timing van de aankondiging. Gérard Marchand ging met pensioen bij Tessenderlo Chemie, terwijl Sophie Dutordoir de gasnetbeheerder Fluxys inwisselde voor Electrabel. Maar het gros van de wissels was minder een gevolg van een carrièreswitch. Ludo Verhoeven van Agfa-Gevaert kende de bedenkelijke eer om in januari van 2008 de eerste CEO te zijn die zich door de economische malaise niet kon handhaven. Maar vooral de financiële sector kende een heuse kaalslag. Bij alle grote Belgische banken zijn de toplui vervangen, en ook de verzekeringssector kende een groot verloop. Olivier Halflants, topman van de reisbijstandsverzekeraar Europ Assistance in België, stapte eind maart dit jaar op nadat hij er acht jaar directeur-generaal geweest was. Yves Lenoir, topman van Nationale Suisse Verzekeringen in België, legde in april zijn functie neer. Meningsverschillen met het Zwitserse moederhuis over de strategie in België lagen aan de basis van Lenoirs vertrek. Ook bij de Belgische afdeling van de kredietverzekeraar Euler Hermes stapte topman Jean-Luc Louis op, na een carrière van 33 jaar. Hilde Windels, voormalig financieel directeur van Devgen, mocht even CEO zijn van de afgesplitste farmatak BioDev, maar door het ontbreken van een duidelijke strategische keuze werd die opgedoekt. Windels is vandaag opnieuw cijfertovenaar van dienst bij de biotechstart-up Pronota. Ook bij de niet-beursgenoteerde bedrijven was het verloop aan de top indrukwekkend. Bij de grootste bouwaannemer van België, Besix, verdween topman Gaëtan Peeters. Karel Bos stapte 'om persoonlijke redenen' zelf op bij de uitlatenproducent Bosal. Ook Theo Dilissen deed dat bij Aviapartner. Meer vatbaar voor interpretatie zijn de wissels bij de grootste textielgroepen in ons land, Balta en Beaulieu International Group (BIG), die hun CEO zagen verdwijnen. De crisis slaat hard toe in de textielsector. Bij Balta kwam Jules Noten in de plaats van de Zweed Marcus Billman. Die was het vele pendelen tussen Londen - waar zijn gezin woont - en België beu. De eigenaar van Balta, de durfkapitaalgroep Doughty Hanson, had Billman aangetrokken met een tijdshorizon van drie tot vijf jaar. In die tijd zou de durfkapitaalgroep het bedrijf weer van de hand doen, maar de economische malaise gooide roet in het eten. Bij BIG trok CEO Christophe Deroose zijn conclusies nadat was gebleken dat de familie De Clerck de touwtjes strakker in handen ging nemen om de fusiegroep doorheen de crisis te loodsen. En bij MediaMarkt is Jean-Marie Christiaens sinds 1 maart niet langer de algemeen directeur in België. Vol-gens Christiaens was zijn rol uitgespeeld in de nieuwe organisatiestructuur.