Rond deze tijd begint InTeach aan de Guffenslaan in Hasselt op volle toeren te draaien. De jonge 100%-dochter van Ubizen (ex- NetVision) is een opleidingscentrum voor de sector van de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Wat meteen de keuze voor een vestiging in Flanders Multimedia Valley verklaart. InTeach richt zich niet tot eindconsumenten maar tot mensen die beroepshalve in de ICT-branche (willen) zitten. "Ons cursusaanbo...

Rond deze tijd begint InTeach aan de Guffenslaan in Hasselt op volle toeren te draaien. De jonge 100%-dochter van Ubizen (ex- NetVision) is een opleidingscentrum voor de sector van de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Wat meteen de keuze voor een vestiging in Flanders Multimedia Valley verklaart. InTeach richt zich niet tot eindconsumenten maar tot mensen die beroepshalve in de ICT-branche (willen) zitten. "Ons cursusaanbod staat helemaal in functie van een loopbaan in de ICT-wereld. Dat betekent dat we naast 'technische' opleidingen ook cursussen rond managementvaardigheden in het pakket hebben", legt algemeen directeur Theo Veyfeyken uit. "Veel bedrijven in de sector - waaronder Ubizen - ervaren moeilijkheden om voor bepaalde functieniveaus mensen met een geschikte opleiding te vinden. De instroom van mensen met sector-specifieke kennis willen we vergroten", zegt Veyfeyken. "Bovendien: een informaticus die zich niet continu bijschoolt, beschikt na een jaar niet meer over de noodzakelijke kennis. En: wanneer pakweg een programmeur doorgroeit tot projectleider, moet hij zich nieuwe vaardigheden eigen maken. De nood aan opleidingen is dus groot."InTeach staat volstrekt onafhankelijk tegenover de vendors (hard- en softwareproducenten), en kan dus vrank en vrij pro's en contra's van producten en diensten bespreken - in tegenstelling tot de opleidingen die producenten zelf organiseren. Zowat 10 miljoen frank heeft InTeach geïnvesteerd in het installeren van een netwerk en het uitrusten van vier klaslokalen. Het merendeel van de opleidingen is van korte duur - pakweg 3 tot 5 dagen. Maar er is ook een langlopende opleiding onder leercontract.Met het oog op de bezettingsgraad van de InTeach-infrastructuur, wil InTeach weken met 'colleges'. Dit zijn samenwerkingsverbanden met bedrijven die hun opleidingsopdracht uitbesteden aan InTeach. De uitbouw van een college van Ubizen en Progress is op dit moment definitief, in de komende weken wordt op nog een viertal contracten gerekend.Waar het bedrijfje vooral hoog mee oploopt, zijn de opleidingen die leiden tot de certificaten A+, N+ en i-Net+. In Europa zijn die nog niet zo gekend, in Vlaanderen zijn ze volstrekt nieuw, maar in de States zijn ze inmiddels een standaard, ontwikkeld door CompTIA, de overkoepelende organisatie van 7500 hard- en softwareproducenten. In een tweetal weken turnen die de deelnemers (na een middelbaar diploma) om tot een soort onmiddellijk inzetbare 'onderhoudstechnici' in de informatica. Aan zulke mensen is er groot gebrek.