In de start-upwereld heb je de fintechs die de financiële wereld ontwrichten, de insurtechs die nieuwe markten in verzekeringen aanboren, en de healthtechs die de gezondheidszorgsector op zijn kop zetten. Minder bekend, maar niet minder beloftevol zijn govtechs of civictechs: spelers die met technologie nieuw leven blazen in de overheidssector en de publieke dienstverlening.
...

In de start-upwereld heb je de fintechs die de financiële wereld ontwrichten, de insurtechs die nieuwe markten in verzekeringen aanboren, en de healthtechs die de gezondheidszorgsector op zijn kop zetten. Minder bekend, maar niet minder beloftevol zijn govtechs of civictechs: spelers die met technologie nieuw leven blazen in de overheidssector en de publieke dienstverlening. Aline Muylaert en Wietse Van Ransbeeck zijn de oprichters en CEO's van het Belgische CitizenLab, een onlineplatform voor burgerparticipatie. CitizenLab begon vijf jaar geleden als een studentenproject om meer burgers en jongeren bij het lokale beleid te betrekken. "Er is geen beter moment om met een onderneming te beginnen dan wanneer je student bent", zegt Wietse Van Ransbeeck. Ondertussen is het een volwaardige start-up die al meer dan 200 burgerparticipatieprojecten heeft begeleid. Zo maakte CitizenLab een platform om de wijkbudgetten in de stad Gent mee op te zetten, faciliteerde het enquêtes over de energietransitie in Nederland en helpt het Amerikaanse overheden na te denken over hoe ze burgers een stem kunnen geven over de inzet van de politie. Het team telt 35 medewerkers. Het ondernemerskoppel ziet enkele mijlpalen in die vijf jaar. "Onze eerste betalende klant was cruciaal als referentie", vertelt Aline Muylaert. Die eer viel de stad Hasselt te beurt. Hetzelfde geldt voor de eerste financiering. "De eerste 25.000 euro was enorm belangrijk om de eerste klanten te werven", aldus Wietse Van Ransbeeck. Hij zegt in één adem dat het niet eenvoudig was financierders te overtuigen van een verdienmodel waarvan overheden de belangrijkste doelgroep zijn. "Er zijn veel clichés over zakendoen met overheden, maar die gelden niet meer", zegt hij. "Govtech is een volwaardig concept en veel start-ups richten zich tot overheden. Daar liggen enorm veel kansen." De oprichters zien CitizenLab ook als een sociale onderneming. "Het is ons niet alleen te doen om winst. Die is belangrijk onafhankelijk te zijn, maar het gaat vooral om onze missie", vertellen beiden. "En die is de openbare besluitvorming participatiever, transparanter en democratischer te maken."