De nog jonge Olivier Poswick zit sinds vorig jaar op een berg van 1,75 miljard euro. Dat zijn niet zijn eigen centen, maar als hoofd van het portefeuillebeheer van de Belgische pensioenfondsen van Suez-Tractebel moet hij ervoor zorgen dat die pensioenreserves goed belegd worden. En dat betekent: een zo hoog mogelijke return behalen tegen een zo laag mogelijk risico.
...

De nog jonge Olivier Poswick zit sinds vorig jaar op een berg van 1,75 miljard euro. Dat zijn niet zijn eigen centen, maar als hoofd van het portefeuillebeheer van de Belgische pensioenfondsen van Suez-Tractebel moet hij ervoor zorgen dat die pensioenreserves goed belegd worden. En dat betekent: een zo hoog mogelijke return behalen tegen een zo laag mogelijk risico. Poswick tekende een nieuwe strategie uit die vooral het risico of de volatiliteit van dat rendement wil drukken, waarbij het natuurlijk de kunst is om dat te doen zonder al te veel te raken aan het rendement zelf. "We willen vooral een rendement behalen dat minder meedeint op de golven van de financiële markten. Dat biedt het fonds een betere bescherming. Wat ik bijvoorbeeld vreemd vind: iedereen dacht dat de intersten dit jaar zouden stijgen, maar ze zijn gedaald. De markten zijn heel moeilijk in te schatten. Vandaar onze strategische bocht," zegt Olivier Poswick. Het pensioenfonds van Tractebel-Suez is trouwens het grootse van België en het nummer 153 in Europa. De koerswijziging wierp al vruchten af. Poswick, een handelsingenieur die eerst zijn sporen verdiende bij het beurshuis Puilaetco: "Vroeger behaalden we een return van 6,25 % op een volatiliteit van 11 %. Nu behalen we een return van 6 % op een volatiliteit van 9 %. Voor een beetje minder rendement verminderden we het risico dus aanzienlijk. Al moeten we de duurzaamheid van deze resultaten nog bewijzen." De klassieke beleggingsstrategie - zoveel beleggen in aandelen, zoveel in obligaties enzovoort - ging overboord en werd vervangen door een strategie waarin risicobeheer centraal staat. Poswick: "37 % van onze reserves is belegd in een stabiele zone (laag risico en laag rendement, zoals overheidsobligaties die bieden), 20 % is belegd in een bufferzone (vastgoed, converteerbare obligaties en hefboomfondsen) en 43 % in een zone met het hoogste risico (aandelen, private equity en obligaties met een hoger rendement en dito risico). De strategie wordt verfijnd door beleggingen te zoeken die niet meedrijven op eb en vloed van de financiële markten en die dus bijvoorbeeld zeepbelvrij zijn. Private equity bijvoorbeeld, waarmee we ook aan echte waardecreatie kunnen doen. Dat is de toekomst voor de pensioenfondsen om risico's te drukken." En Poswick laat ook de Belgische beurs niet links liggen: Het pensioenfonds heeft 10 % van zijn aandelenportefeuille belegd op de Brusselse beurs. "Daar zijn we zeer tevreden over. De Brusselse beurs is goedkoop, defensief en doorspekt met financieel solide bedrijven."D.K.De nog jonge Olivier Poswick zit op een berg van 1,75 miljard euro.