Belangrijk, maar weinig bekend : dat is de Hoge Gezondheidsraad volgens zijn nieuwe voorzitter, professor-geneesheer Guy De Backer van de Universiteit Gent. De raad verschaft de regering wetenschappelijke adviezen over alles wat met volksgezondheid te maken heeft : nieuwe voedingsmiddelen, pesticiden en vaccins tot en met de hygiëne in ziekenhuizen of de psychosociale gevolgen van stress.
...

Belangrijk, maar weinig bekend : dat is de Hoge Gezondheidsraad volgens zijn nieuwe voorzitter, professor-geneesheer Guy De Backer van de Universiteit Gent. De raad verschaft de regering wetenschappelijke adviezen over alles wat met volksgezondheid te maken heeft : nieuwe voedingsmiddelen, pesticiden en vaccins tot en met de hygiëne in ziekenhuizen of de psychosociale gevolgen van stress. "Vaak zitten daar actuele zaken bij, zoals adviezen omtrent de dollekoeienziekte, maar we blijven strict wetenschappelijk," zegt professor De Backer, die tot voor kort ondervoorzitter was. De raad telt tachtig leden. "Die werken allen vrijwillig en onbezoldigd. In 1994 hielden we 118 vergaderingen en gaven 339 adviezen."Dertig jaar geleden was De Backer ook al maatschappelijk betrokken, maar dan op een andere manier. In het beruchte jaar '68 was hij voorzitter van het laatste jaar geneeskunde aan de Universiteit Gent. "Er was toen heel wat heibel," zegt De Backer, "Maar in Gent zijn de barricaden laag gebleven. We hebben alleen wat lawaai gemaakt."De Backer specialiseerde zich in de cardiovasculaire epidemiologie en preventie, meteen ook zijn werkterrein wanneer hij in 1973 vorser wordt onder het toenmalige Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO). "Ik onderzocht de oorzaken van hart- en vaatziekten op maatschappelijk niveau, en hoe het komt dat het ene land van die aandoeningen meer last heeft dan een ander," aldus De Backer. "Merkwaardig hoe België begin de jaren '70 één van de slecht scorende landen was in hart- en vaatziekten, maar vandaag tot 30 % minder sterftecijfers heeft op dat vlak." In '88 kan De Backer beginnen als docent aan de Universiteit Gent waar hij intussen gewoon hoogleraar is. Hij geeft onder meer les in organisatie van de gezondheidszorg en in ziekenhuisbeleid, net thema's die vandaag politiek geladen zijn. Hij is ook voorzitter van de vakgroep maatschappelijke gezondheidskunde. De vakgroep houdt zich onder meer bezig met epidemiologisch onderzoek, studies in de arbeids- en milieugezondheidszorg, medische informatica, gezondheidspromotie..., te veel om op te noemen. Alsof dat alles nog niet genoeg was, is professor De Backer ook nog verantwoordelijk diensthoofd van het hartrevalidatiecentrum van het universitair ziekenhuis in Gent.De 53-jarige De Backer heeft drie volwassen kinderen. Eén ervan, een dochter, volgt de voetsporen van vader en studeert voor geneesheer-specialist. Tijd voor hobby's heeft de druk bezette, 53-jarige professor niet. Slecht voor hart en bloedvaten ?PROF. GUY DE BACKER (HOGE GEZONDHEIDSRAAD) Adviseert de regering over volksgezondheid.