Een converteerbare obligatie is een atypisch financieel product. Een bedrijf geeft zulk papier uit tegen een lagere rente dan die van een bedrijfsobligatie. Het kan voor een onderneming dus een interessant instrument zijn om zich goedkoper te financieren. Als de koers van het aandeel snel stijgt en uitkomt boven de conversiekoers, kan de houder de converteerbare obligatie inruilen voor een aandeel.
...

Een converteerbare obligatie is een atypisch financieel product. Een bedrijf geeft zulk papier uit tegen een lagere rente dan die van een bedrijfsobligatie. Het kan voor een onderneming dus een interessant instrument zijn om zich goedkoper te financieren. Als de koers van het aandeel snel stijgt en uitkomt boven de conversiekoers, kan de houder de converteerbare obligatie inruilen voor een aandeel. Converteerbare obligaties hebben een hybride profiel. Als de koers van het aandeel tot boven de conversieprijs uitstijgt, gedraagt de converteerbare obligatie zich als een aandeel. Blijft de koers van het aandeel ver onder de conversieprijs, dan is de converteerbare obligatie een standaard obligatieproduct met een zeer lage rente. Ten slotte kan ze een gemengd karakter hebben. Converteerbare obligaties in die derde fase, waarvan het obligatieprofiel geleidelijk plaatsmaakt voor het beursprofiel, zijn het interessantst. Als de beurzen sterk corrigeren, blijft de schade door het obligatiedeel beperkt. Met die activa kunnen beleggers een rendement halen dat vergelijkbaar is met dat van aandelen, en de volatiliteit toch beheersen. Converteerbare obligaties zijn vooral interessant in periodes dat het moeilijk is een duidelijk zicht te krijgen op de evolutie van de beurs. Ze zijn ook nuttig voor beleggers die zich niet rechtstreeks op de beurzen willen wagen. Converteerbare obligaties zijn een zeer cyclische activaklasse. Als de beurzen goed presteren, gebruiken groeibedrijven zoals biotechs en technologieondernemingen die markt om hun financieringsbronnen te diversifiëren. Die bedrijven hebben een aantrekkelijk groeipotentieel op lange termijn. Als de rente laag is, daalt de kwaliteit van de emittenten vaak. Kwaliteitsbedrijven halen dan liever geld op met traditionele bedrijfsobligaties, terwijl ondernemingen die met financiële moeilijkheden kampen, hun toevlucht zoeken in dat segment als hun andere bronnen van financiering zijn opgedroogd. Een groot deel van de emissies op die markt krijgt geen rating van de grote internationale ratingbureaus. Daarom is het noodzakelijk dat fondsbeheerders over teams beschikken die gespecialiseerd zijn in de analyse van dat soort emissies. De markt van de converteerbare obligaties is vrij moeilijk toegankelijk voor particuliere beleggers. Dat is te wijten aan de omvang van de emissies, die vooral institutionele beheerders aantrekken. Fondsen zijn dus de beste manier om te beleggen in die activaklasse. Het is ook een krappe markt, die slechts een fractie van de bedrijfsobligatiemarkt vertegenwoordigt. De omvang ervan is de jongste jaren bovendien gedaald. "De omvang van ons fonds met converteerbare obligaties is beperkt. Ik kan het niet op dezelfde manier beheren als een fonds dat 3 of 4 miljard euro aan activa belegt", zegt Marc Basselier, de beheerder van het fonds Axa WF Framlington Global Convertibles. Onder de wereldwijde fondsen die beleggen in converteerbare obligaties in euro, heeft het fonds van Axa Investment Managers (vijf Morningstar-sterren) de beste prestatie neergezet over de afgelopen drie jaar. Het resultaat is vergelijkbaar met dat van TreeTop Global Convertibles van TreeTop Asset Management, dat gesloten is voor nieuwe cliënten. Net zoals het fonds van TreeTop zet dat van Axa in op het aandelenprofiel van de converteerbare obligatie. Maar anders dan het fonds van TreeTop maakt het geen gebruik van synthetische converteerbare obligaties. Het is perfect mogelijk een converteerbare obligatie samen te stellen door een bedrijfsobligatie te combineren met afgeleide producten en de portefeuille te diversifiëren met bedrijven die geen converteerbare obligaties uitgeven. "Het probleem is dat die vaak duurder uitvallen dan echte converteerbare obligaties", zegt Marc Basselier. "En aangezien een synthetische converteerbare obligatie gebaseerd is op opties, moet je sterke overtuigingen hebben die op zeer korte termijn vruchten afwerpen. In de huidige omstandigheden is een synthetische obligatie duur, terwijl de markt al niet goedkoop is. Ik zou in principe een beroep kunnen doen op die producten, maar dat heb ik de afgelopen vijf jaar niet meer gedaan." "Sinds de tweede helft van 2015 hebben converteerbare obligaties goede prestaties neergezet en zijn de beheerde activa zelfs toegenomen, ondanks de daling in het segment van de Amerikaanse converteerbare obligaties", zegt Basselier. "Of een belegger in die producten moet investeren, hangt vooral af van hoe goed hij de volatiliteit van de markten kan verdragen." De markt van de converteerbare obligaties vernieuwt zich sneller dan die van bedrijfsobligaties. De primaire markt werkt over het algemeen met looptijden rond vijf jaar. "Het probleem is dat die zeer duur is, met couponrentes van 0 procent of zelfs minder, en met conversiekoersen die ver verwijderd liggen van de huidige koers. Dat vereist een veel betere beursprestatie dan wij verwachten. We moeten dus heel selectief zijn en de obligaties houden tot aan de conversie", aldus Basselier. De portefeuille van het fonds van Axa bestaat vooral uit groeibedrijven die de markt van de converteerbare obligaties gebruiken om kapitaal op te halen. Een kwart van de activa is belegd in technologiebedrijven als LinkedIn en STMicroelectronics. "In dat soort emissies vinden we nog aantrekkelijke conversiekansen. Wij beleggen niet voor de coupon, we kijken naar de middellange of de lange termijn. Onze goede prestaties zijn vooral te danken aan de stijging van het kapitaal van de bedrijven waarin we beleggen." Geografisch bekeken belegt het fonds vooral in Europa en de Verenigde Staten. "Aziatische emissies zijn over het algemeen kleiner en van minder goede kwaliteit." Frédéric DineurConverteerbare obligaties zijn vooral interessant als het moeilijk is een duidelijk zicht te krijgen op de evolutie van de beurs.