WIE

Frédéric Jacquet (48)
...

Frédéric Jacquet (48) CEO van Liège Airport Jacquet startte met een master communicatiewetenschappen als sportjournalist. Vanaf 2003 werkte hij voor kabinetten van MR-ministers. De voorbije jaren was hij de kabinetschef van de Waalse minister van Begroting Jean-Luc Crucke. Jacquet was ook enkele jaren regeringscommissaris voor de twee Waalse luchthavens in Luik en Charleroi. In juli 2020 trok de toenmalige CEO Luc Partoune hem aan als adjunct-directeur-generaal voor Liège Airport. Begin dit jaar werd Partoune ontslagen wegens foute onkostennota's, het onreglementair toekennen van contracten en vermoedelijk mismanagement en zelfverrijking. Jacquet volgt hem op. Liège Airport is vooral succesvol dankzij het vrachtverkeer. Ondanks corona passeerde er vorig jaar 1,1 miljoen ton cargo, een stijging met 25 procent. De eerste drie maanden van 2021 nam de behandelde vracht toe met 40 procent. "Het doel voor 2021 is 1,6 miljoen ton", aldus Jacquet. "Tegen 2040 moet we voorbij de grens van 2 miljoen ton gaan." Jacquet belooft 7400 directe en indirecte banen, wat het totaal op 16.600 moet brengen. Het plan houdt ook een uitbreiding van de luchthaven met 200 hectare in. Er komt wel meer en meer kritiek van buurtbewoners over het lawaai van de luchthaven en het toenemende vrachtverkeer op de weg. Jacquet is zich bewust van die bezorgdheid, maar "de luchthaven is een ontwikkelingspool. Er zijn er weinig andere in de regio. De komende maanden en jaren moet een evenwicht worden gezocht tussen economische ontwikkeling en welzijn."De uitbreiding en het aantrekken van nieuwe bedrijven rondom de luchthaven zijn volgens Jacquet cruciaal, want FedEx plant zijn activiteiten in Luik vanaf volgend jaar te verminderen. Lopen.