De wettelijke regels die gelden voor de huur van een woning of een appartement, zijn niet van toepassing op studentenkamers. Verhuurders van studentenkamers hebben een grote vrijheid en kunnen aan hun huurders strengere verplichtingen opleggen. Het is dus zaak het huurcontract grondig te lezen. Vraag om clausules aan te passen als u dat nodig vindt.
...

De wettelijke regels die gelden voor de huur van een woning of een appartement, zijn niet van toepassing op studentenkamers. Verhuurders van studentenkamers hebben een grote vrijheid en kunnen aan hun huurders strengere verplichtingen opleggen. Het is dus zaak het huurcontract grondig te lezen. Vraag om clausules aan te passen als u dat nodig vindt. De meeste verhuurders vragen dat de ouders het contract in eigen naam ondertekenen, als medehuurder en als vertegenwoordiger van hun kind. Op die manier wil de verhuurder zekerheid dat de maandelijkse huur wordt betaald. De student heeft allicht te weinig inkomsten om de huur alleen te betalen. Huurcontracten voor studentenkamers worden meestal afgesloten voor tien of twaalf maanden. Huurt u voor tien maanden, dan valt dat op jaarbasis meestal goedkoper uit. De keerzijde is dat als uw kind in de eerste zittijd niet slaagt en in de tweede zittijd moet herkansen, hij in de zomermaanden geen gebruik van de kamer kan maken. U moet dan een regeling proberen te treffen -- zo kunt u met de huurder afspreken dat uw kind de kamer kan gebruiken tegen een bijkomende betaling. Eventueel laat u daarover een clausule in het contract opnemen. Kijk ook na of het contract na tien of twaalf maanden automatisch eindigt. De kans bestaat dat de huur stilzwijgend wordt verlengd, tenzij u de overeenkomst opzegt. Boven op de maandelijkse huurprijs kan de verhuurder nog andere kosten aanrekenen -- bijvoorbeeld voor het gebruik van water, verwarming en elektriciteit. De verhuurder kan daarvoor een maandelijks forfait vragen. Als wordt afgerekend op basis van het werkelijke verbruik, noteer dan samen met de verhuurder de meterstanden bij de aanvang van de huur. De verhuurder moet u een kopie van het energieprestatiecertificaat bezorgen. Dat kan een aanwijzing geven van de energiezuinigheid van het gebouw. Op een voorstel om de werkelijke kosten evenredig te verdelen onder de huurders gaat u het beste niet in. U riskeert duur uit te komen als de medehuurders het niet nauw nemen met het verbruik. Controleer in het contract ook of de verhuurder nog andere extra kosten aanrekent, bijvoorbeeld voor het afsluiten van een huurdersverzekering, internet of studentenbelastingen. De verhuurder mag als huurwaarborg meer dan twee maanden huur vragen. Hij mag in het contract ook bepalen dat u die op zijn rekening moet storten of dat u die cash moet betalen. Probeer de waarborg toch te beperken tot twee maanden huur. Vraag aan de verhuurder of hij ermee akkoord gaat dat het bedrag wordt gestort op een geblokkeerde huurwaarborgrekening bij de bank. Sommige verhuurders hebben een huishoudelijk reglement opgesteld dat iedere bewoner moet naleven. Daarin kan staan dat de studenten om de beurt de gemeenschappelijke delen moeten onderhouden of dat er geen geluidsoverlast mag zijn na 23 uur. Vraag of er een reglement is en ga na of u zich in die regels kunt vinden voordat u het huurcontract tekent. Is dat niet het geval, dan gaat u het beste op zoek naar een andere kamer. De meeste verhuurders vragen dat bij de aanvang van de huur een plaatsbeschrijving van de kamer wordt opgesteld. Ziet u schade zoals scheuren en krammen in de muur of vlekken op de vloer, dan moet u die daarin zeker laten opnemen. Aan het einde van de huurperiode moet u de kamer in dezelfde staat teruggeven als waarin u ze volgens de plaatsbeschrijving hebt gekregen, behoudens de normale slijtage. Vraagt de verhuurder geen plaatsbeschrijving, dan hoeft u daar niet op aan te dringen. Als er bij het begin van de huur geen tegensprekelijke plaatsbeschrijving werd opgemaakt, wordt de huurder geacht de kamer in dezelfde staat te hebben ontvangen als waarin ze zich aan het eind van de huur bevindt. De verhuurder moet het bewijs van de schade leveren. Een clausule in het huurcontract waarin staat dat u de kamer in perfecte staat hebt ontvangen, is niet geldig. Zet uw kind zijn studie in de loop van een academiejaar stop, dan eindigt het huurcontract daardoor niet. U moet de huur blijven betalen tot het afloopt. In de overeenkomst kunt u een andere regeling proberen op te nemen, maar de meeste verhuurders gaan daarmee niet akkoord. Komt de kamer in de loop van het jaar leeg te staan, dan kunt u nog altijd proberen met de verhuurder een oplossing te vinden. Stel bijvoorbeeld voor dat u onder het contract uit mag als u een andere huurder vindt. Kijk in het contract ook na of u de kamer mag onderverhuren. Dat kan handig zijn als uw kind in de loop van het academiejaar enkele maanden in het buitenland studeert of in een andere stad een stage moet doen. Staat er niets in het contract, probeer dan met de verhuurder een regeling te treffen. Afhankelijk van het gewest gelden er strikte normen waaraan studentenkamers moeten voldoen voor de oppervlakte, de brandveiligheid en de beschikbaarheid van warm water. Ook de stad of gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Ga na of de kamer aan die normen voldoet. JAN ROODHOOFTVraagt de verhuurder geen plaatsbeschrijving, dan hoeft u daar niet op aan te dringen.