Hugo Verwerft, kersvers directeur van HZS, juicht de evolutie toe: "Als onderdeel van een groter geheel zal het makkelijker zijn om samen te werken met, bijvoorbeeld, een iets algemenere instelling als de TU Delft, terwijl ...

Hugo Verwerft, kersvers directeur van HZS, juicht de evolutie toe: "Als onderdeel van een groter geheel zal het makkelijker zijn om samen te werken met, bijvoorbeeld, een iets algemenere instelling als de TU Delft, terwijl niets verhindert om dat ook te doen met de Zeevaartschool in Vlissingen." De HZS bleef als enige tweetalige onderwijsinstelling (60% Nederlandstalige studenten, 40% Franstalige) buiten de fusiegolf die minister Luc Van den Bossche (SP) op het getouw zette. De herinvoering van de Belgische vlag moet het aantal studenten opnieuw doen stijgen. Vijf jaar geleden werd met 220 het dieptepunt bereikt, in 2000-2001 waren er opnieuw 255 en dit academiejaar wellicht meer dan 270. Vorig jaar werden er 62 diploma's uitgereikt. "De industrie kan makkelijk elk jaar 50 tot 100 afgestudeerden méér plaatsen," meent directeur Marc Nuytemans van de Belgische Redersvereniging (BRV). De BRV trekt sinds enkele jaren zo'n 25.000 euro (1 miljoen frank) uit voor de promotie van de HZS bij de middelbare scholieren. "Zonder onze werkuren mee te tellen." Een noodzaak: wereldwijd zijn er nu al 16.000 officieren te weinig, zo'n 4% van het totaal. Tegen 2010 zal dat tekort oplopen tot 46.000.L.H.