Zijn nieuwe kantoor ligt er nog wat desolaat bij. Dat komt omdat Axel Cogels de eerste persoon is die bij de Leuvense biergroep Interbrew verantwoordelijk wordt voor corporate affairs.
...

Zijn nieuwe kantoor ligt er nog wat desolaat bij. Dat komt omdat Axel Cogels de eerste persoon is die bij de Leuvense biergroep Interbrew verantwoordelijk wordt voor corporate affairs. In de praktijk zal de nieuw gecreëerde functie vooral belangenbehartiging op hoog niveau omvatten, en dat zowel in eigen land als op internationaal niveau). Daarnaast zal Cogels ook de coördinatie van communicatie én representatie voor zijn rekening nemen. Interbrew zelf hecht veel belang aan deze post, die een zetel waard is op directieniveau. Axel Cogels (55 j.) heeft al veel watertjes doorzwommen. Hij is de oudste zoon van een Brussels Franstalig diplomaat, waardoor hij als kind al de wereld kon rondreizen. "Ik heb er een talenknobbel aan overgehouden, alsook de ervarig van twaalf verschillende scholen," zegt Axel Cogels geamuseerd. Op zijn achttiende gaat hij economie studeren aan de Amerikaanse Notre Dame University. Daarna keert hij naar België terug : in 1966 behaalt hij aan de UCL een licentiaatsdiploma politieke wetenschappen. Voor zijn beroepscarrière verkiest hij Europa. Daarbij volgen de jobs elkaar in snel tempo op : assistant brand manager en vervolgens brand manager Procter & Gamble (1968-1973), associated consultant bij McKinsey Nederland (1973-1975), zaakvoerder van zijn eigen immobedrijf Pericles (1975-1976, de onderneming werd daarna vrijwillig ontbonden), algemeen directeur van het adviesbureau Cegos (1976), en een kaderfunctie bij British American Tobacco (1978/1990), die hem onder meer naar Frankrijk brengt. Bij die laatste organisatie maakt hij zich achtereenvolgens verdienstelijk als commercieel directeur en algemeen directeur. In 1990 wordt hij voor Interbrew directeur bij Chaudfontaine. Daarna wordt hij achtereenvolgens commercieel directeur voor de pilsmarkt in Europa en algemeen directeur voor België. In 1993 krijgt hij een zitje aangeboden in het directiecomité. Concreet boog Axel Cogels zich de voorbije jaren onder meer over de integratie van het Nederlanse Oranjeboom binnen de Interbrew-groep. Over zijn nieuwe functie kan hij nog maar weinig ronkende verklaringen afleggen. "Gun mij een studieperiode," zegt Axel Cogels. Over zijn hobby's kan hij wel iets breder gaan. Het in Ukkel wonende kaderlid van Interbrew, tevens vader van twee kinderen (de tienjarige Victoire en de vijf jaar oudere Calixte) is verslingerd op boeken, meer bepaald alles wat met geschiedschrijving te maken heeft. En aan zijn jeugd heeft hij een niet te stoppen honger overgehouden om de wereld te ontdekken. Axel Cogels : "Het reizen zit mij diep in het bloed." AXEL COGELS (INTERBREW) Zal voor de Leuvense biergroep de belangen behartigen op hoog niveau.