Een menselijke fout lag aan de basis van het kernongeval in een convertie-eenheid in Japan. Enkele dagen later liep het mis in een kernfabriek in Zuid-Korea. Is kernenergie wel veilig? En wat met de nucleaire wapenwedloop en het nucleaire afval, het leidmotief voor de groenen om kernenergie aan de schandpaal te nagelen? Christian Hoenraet pleit voor een objectief, geen dogmatisch debat omtrent kernenergie. De geofysicus en kernfysicus heeft 30 jaar ervaring in de kernenergiesector en werkt nu bij Synatom, het agentschap dat de brandstof van de Belgische kerncentrales beheert. De analyse van de diaken, voorzitter van de werkgroep Ethiek en Kernenergie van het bisdom Brugge en auteur van De energiebronnen en kernenergie luidt: "Ondanks de ongevallen is veiligheid het eerste argument om voor kernenergie te kiezen, zeker in onze westerse veiligheidscultuur. De bevolking is echter o...

Een menselijke fout lag aan de basis van het kernongeval in een convertie-eenheid in Japan. Enkele dagen later liep het mis in een kernfabriek in Zuid-Korea. Is kernenergie wel veilig? En wat met de nucleaire wapenwedloop en het nucleaire afval, het leidmotief voor de groenen om kernenergie aan de schandpaal te nagelen? Christian Hoenraet pleit voor een objectief, geen dogmatisch debat omtrent kernenergie. De geofysicus en kernfysicus heeft 30 jaar ervaring in de kernenergiesector en werkt nu bij Synatom, het agentschap dat de brandstof van de Belgische kerncentrales beheert. De analyse van de diaken, voorzitter van de werkgroep Ethiek en Kernenergie van het bisdom Brugge en auteur van De energiebronnen en kernenergie luidt: "Ondanks de ongevallen is veiligheid het eerste argument om voor kernenergie te kiezen, zeker in onze westerse veiligheidscultuur. De bevolking is echter onvoldoende ingelicht. Is ze dat wel, dan heeft ze vertrouwen in kernenergie. Ik merk trouwens een langzame verschuiving naar het aanvaarden van kernenergie. De recente ongevallen kunnen de publieke opinie tijdelijk beïnvloeden, maar het is tekenend dat er al bij al niet zo zwaar getild wordt aan de incidenten. Typerend is ook de drastische wijziging in de houding van de Zweedse en Duitse bevolking. Achter de geplande phase-out van kernenergie worden daar grote vraagtekens geplaatst. Ook de groenen zijn lang niet zo polemisch meer als ze hun achterban willen doen geloven." TRENDS. Als een kernongeval in Japan kan gebeuren, dan kan het zeker ook in minder ontwikkelde landen? CHRISTIAN HOENRAET. Het is voor mij een grote ontgoocheling dat Japan blijkbaar niet hoort bij de westerse veiligheidscultuur. Dat ongeval kon vermeden worden als Japan onze veiligheidsvoorschriften had gehanteerd. Hoe nauw men het neemt met de veiligheid in andere oosterse landen, kunnen we moeilijk inschatten. Heel wat van deze landen zijn vaak ook militaristisch ingesteld. Kan kernenergie in deze landen dan vanuit ethisch standpunt?In de huidige omstandigheden moet ik bijna neen zeggen. Maar het heeft voor ons geen zin te stoppen met kernenergie om, bijvoorbeeld, de proliferatie van kernwapens te stoppen. Dat moet op wereldschaal aangepakt worden. Alle centrales zouden moeten voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van het International Energy Agency. We dringen er ook op aan dat alle reactoren van het type Tsjernobyl zo vlug mogelijk dicht gaan omdat we ze niet kunnen beveiligen zoals onze reactoren. Zorgt het veiligheids- en afvalvraagstuk er niet voor dat kernenergie te duur wordt?Als we kosten en baten van alle energiebronnen analyseren, blijkt kernenergie het goedkoopst. Bij fossiele energie, bijvoorbeeld, mag je bij de brandstofkosten nog eens zoveel milieukosten bijtellen. Kernenergie daarentegen draagt niet bij tot het broeikaseffect of de zure regen. In deze analyse is ook de kostprijs van de ontmanteling van kerncentrales en de berging van het nucleaire afval begrepen, net als de kosten van een ongeval van het type Tsjernobyl. Vergeet niet dat ook hernieuwbare energiebronnen met heel wat externe kosten kampen. De fotovoltaïsche cellen, bijvoorbeeld, die zonne-energie omzetten in elektriciteit, bestaan uit zware metalen. Dat levert op termijn ook een afvalprobleem op.Is het nucleaire afval niet de achillespees van kernenergie? Kan je de volgende generaties daarmee opzadelen?Dat willen we juist niet. Maar de oplossingen voor de berging van het nucleaire afval zijn voorhanden, wat Greenpeace ook moge beweren. De conditionering van het hoogactief afval, dat maar een klein volume vertegenwoordigt, is perfect ontwikkeld en kan voorlopig veilig opgeslagen worden aan de oppervlakte. De stockage in diep-geologische lagen biedt een definitieve oplossing. Wij moeten de knowhow van kernenergie behouden en ontwikkelen, zodat de toekomstige generaties een eigen keuze kunnen maken. Het is nu niet verantwoord kernenergie op te geven. Doet de energiesector er dan verstandig aan om nu voor gas te kiezen, want geen nucleair passief, relatief schoon, lage basisinvesteringen en rijkelijk voorradig?Het kostenplaatje van gas kan plots veranderen. We hebben oliecrisissen gekend, waarom geen gascrisissen? De gasbevoorrading komt grotendeels uit politiek onstabiele landen. Vroeg of laat zullen de gasuitvoerende landen à la Opec trachten de gasprijzen op te drijven. Onze energiebevoorrading moet voldoende diversificatie kennen. En er moet rationeel worden omgesprongen met energie. Het verbranden van fossiele brandstoffen staat vanuit ethisch standpunt gelijk met verspilling. Die voorraden fossiele brandstoffen kunnen immers ook aangewend worden in, bijvoorbeeld, de medische wereld. Kernenergie kan wel terugvallen op exclusieve en bijna onuitputtelijke voorraden aan splijtstof. DAAN KILLEMAES