CONCURRENTIE BETEKENT KWALITEIT.
...

CONCURRENTIE BETEKENT KWALITEIT.Zaterdag 26 oktober vertrekt Vlaanderens minister-president Luc Van den Brande ( CVP) op business-safari naar Zuid-Afrika. Met hem trekken 43 Vlaamse en Brusselse ondernemers naar Johannesburg, Durban en Kaapstad. Belgische bedrijven boeren goed met Zuid-Afrika. Tussen 1991 en 1995 steeg de export van Belgische producten vooral plastic, chemicaliën, machines, edelstenen en metalen met 35 % ; de import steeg in diezelfde periode met 62 %. De groten namen Barco Electronics, LVD, Delâcre, Haco, Packo zijn al actief in Zuid-Afrika, maar ook tal van kleinere kmo's zijn er bedrijvig. Wat ze er doen ? "Zuid-Afrika en diamanthandel zijn voor de buitenwereld bijna synoniemen," zegt Marc van den Abeelen, directeur-generaal van de Antwerpse Hoge Raad voor de Diamant, "maar Zuid-Afrika is met een aandeel van zo'n 5 % geen grote producent meer." Toch heeft onder meer de Antwerpse Octagroep er in diamantmijnen geïnvesteerd. "Door de devaluatie van de rand is er met relatief weinig geld snel winst te pakken ; grondstofprijzen worden immers in dollar uitgedrukt. De Antwerpenaars rekenen erop in vier jaar hun investering terug te hebben. Als het land zo lang politiek stabiel blijft, is dat een mooi rendement." Vlaamse bouwers zijn aan Kaap de Goede Hoop ook al geen onbekenden. Besix bezit er sinds 1995 51 % van Swanepoel (320 miljoen frank omzet met 480 werknemers). Dit jaar viert Franki Pile South Africa (funderingen) zijn vijftigste verjaardag. Samen met zuster Foraky (wereldleider in geometrische boringen) realiseerden beide Franki-dochters met 825 werknemers een cashflow van 125 miljoen frank in 1995 (851 miljoen frank bedrijfsopbrengsten). Voorts zit CFE op een aantal werven ter plekke. Eduard Cuyvers stichter van het Limburgs bouwbedrijf Echo (zie Trends, 2 mei '96) baat nabij Johannesburg een zand- en grindgroeve uit en Africab Systems, dochter van Dakplan (200 miljoen frank omzet) uit Zutendaal, bouwt sinds de zomer maandelijks 25 prefabwoningen rond Pretoria. Na een moeizame start leidt Benedict Canneyt, zoon van de West-Vlaamse aannemer Canneyt, de eerste buitenlandse expansie van het familiebedrijf (100 miljoen frank groepsomzet) : Canneyt Verhoeff & Partners (bouwbedrijf) en Canneyt Beleggingsmaatschappij (verhuur van materialen en auto's). Na de restauratie van twee vakantieverblijven, worden nu zes villa's uit de grond gestampt en wordt een appartemensblok gerestaureerd. Patrick Coulier en Philippe Van Gestel trekken alvast met Van den Brande naar Zuid-Afrika. Coulier, van het Jabbeekse faciliteitenbedrijf MCS, waarin ook Roularta Media Group participeert, plant in Zuid-Afrika drie regionale tv-stations. De financiering 100 miljoen Belgische frank per station wordt gedragen door Roularta, MCS en de lokale partner Perskor. Coulier gaat in Durban praten met Nethold, dé concurrent van Perskor, én hoopt op steun van Van den Brande om van de Zuid-Afrikaanse Uitsaaikorporatie eindelijk een zendvergunning te bekomen. Lukt dat, dan is Zuid-Afrika's eerste regionale televisie van Vlaamse origine. Van Gestel, van Noordnatie vader Carlo Van Gestel was ooit voorzitter van de Vlaams-Zuid-Afrikaanse Kamer van Koophandel had jarenlang een sterke relatie met de Zuid-Afrikaanse uitvoerders van groenten en fruit. Na de economische boycot gingen ook de Nederlandse havens opnieuw open voor Zuid-Afrikaanse goederen en werden de Nederlanders zware concurrenten van Antwerpen voor Cape Span- en Outspan-fruit. Van Gestel : "De Zuid-Afrikanen willen nu eigen opslagloodsen in Antwerpen, met open boeken én hoge kwaliteitswaarborgen. Desondanks zie ik kansen bij bijvoorbeeld onafhankelijke kwekers van vers fruit. Zij weten evenals de officiëlen in Zuid-Afrika, fruit en avocado's zijn daar belangrijke uitvoergoederen dat ook wij streven naar het aanlanden van perfecte producten. Meer concurrentie betekent niet minder kwaliteit." RH PATRICK COULIER (MCS) Plannen voor drie regionale tv-stations in Zuid-Afrika.