De slag om Waterloo.
...

De slag om Waterloo.Op de inhuldiging van Hendrik Seghers' gerenoveerde Groenhof afgelopen zomer zoemde een vliegtuigje boven het uitgelezen gezelschap. Aan de staart wapperde vrolijk de vlag van Waterleau - het milieubedrijf van Luc Vriens, de onlangs ontslagen gedelegeerd bestuurder van Seghers Better Technology for Water (SBT Water). Verbazing en gegniffel alom. De schelmenstreek illustreert de bitterheid tussen de voormalige partners. Na een lange bekvechterij over de medezeggenschap in de waterafdeling van de groep, stuurde Vriens op 1 maart een dagvaarding naar Seghers om zijn 15% aandelen van de watermaatschappij op te eisen. Vriens: "Dit recht staat gestipuleerd in mijn aangepast arbeidscontract van 2 maart '94 en werd tijdens de onderhandelingen over de private plaatsing twee jaar geleden op 119 miljoen frank geschat. Als uitvinder van Unitank - het succesproduct van de groep - heb ik die dochteronderneming op één decennium van quasi nul naar een omzet van 795 miljoen frank geleid." Seghers: "Unitank is een ontwikkeling van Artois en Stabo. Wij waren al jaren actief in het water toen Vriens hier binnenstapte." Op 13 april stuurde de voltallige directie van SBT Water een nota naar de raad van bestuur, met de vraag om een onafhankelijke expert aan te stellen ten einde de geldstromen tussen dochter- en moederbedrijf te controleren. Volgens de ondertekenaars betaalde SBT Water sinds '95 systematisch veel te veel geld aan de groep - 244 miljoen frank op vijf jaar - zonder noemenswaardige tegenprestaties, louter en alleen om de verliezen van haar zusterbedrijven te camoufleren."Met deze bedragen, die de financiële positie van SBT Water zwaar hypothekeren, heeft Seghers het verlies van SBT Solids & Air gecamoufleerd en de groei van de groep gefinancierd. Dit wordt bevestigd door groepsvoorzitter Johnny Cornillie in een interview met Usine Nouvelle van mei '98", aldus Vriens. Ondanks bemiddelingspogingen ontplofte de bom en Vriens werd op 4 mei ontslagen. Diezelfde dag nog nam Jan Koning (ex- Badger) zijn taak over. Vriens: "Zonder boe of ba werd ik op straat gezet en kreeg ik privé-detectives op mijn dak. Alhoewel ik volgens de formule-Claeys recht heb op minstens 39 maanden, kreeg ik slechts vier maanden opzegvergoeding. Van mijn aandelen heb ik, buiten een aalmoes, nog altijd niets gezien." Seghers: "Wij zijn ervan overtuigd dat Vriens programmatuur en klanten van SBTG meenam en we hebben op het einde getracht de schade voor ons bedrijf en de werknemers te minimaliseren."Eind mei richtte Vriens Waterleau op. De onderneming wil op vier terreinen actief zijn: drinkwater, afvalwater, grondwater en hergebruik van water (inclusief slib, mest en rookgaszuivering). Vorige maand nam de internationale tradingmaatschappij Interamerica's Group uit Texas (VS) - een geconsolideerde omzet van 18 miljard frank - een participatie van 45% in Waterleau, goed voor een kapitaalverhoging van 60 miljoen frank. De Amerikaanse financiers kochten ook 45% van het Spaanse milieubedrijf Berisal (omzet 1 miljard frank), gespecialiseerd in alternatieve energie. Aangezien Waterleau niet kan terugvallen op Unitank, past de onderneming het LUCAS-systeem ( Leuven University Cyclic Activated Sludge) toe. Vriens: "Toch stuurde Seghers in september aan een honderdtal betrokkenen in de sector een brief, waarin hij mij beschuldigt van intellectuele diefstal. Hij dreigt iedereen die met mij zaken doet voor de rechtbank te slepen." Seghers: "Tussen Vriens en SBTG zijn er lopende procedures en wij moeten in die context van onze raadslieden de intellectuele rechten op Unitank veiligstellen."Frans Crols Eric Pompen