Jan Dejonghe, de CEO van de verpakkingsgroep Abriso-Jiffy, gaf een jaar geleden de fakkel door aan Jean-Baptiste De Ruyck. Bij zijn aantreden legde de nieuwe CEO de focus op drie prioriteiten: rendabiliteit, groei en overnames.
...

Jan Dejonghe, de CEO van de verpakkingsgroep Abriso-Jiffy, gaf een jaar geleden de fakkel door aan Jean-Baptiste De Ruyck. Bij zijn aantreden legde de nieuwe CEO de focus op drie prioriteiten: rendabiliteit, groei en overnames. Hoe is het nu op elk van die drie terreinen? JEAN-BAPTISTE DE RUYCK. "Rendabiliteit nastreven was een uitdaging in een jaar waarin de grondstoffenprijzen met 80 procent zijn gestegen, de energieprijzen door het dak gingen en de transportprijzen omhoogschoten. Toch zijn we erin geslaagd die kosten grotendeels door te rekenen aan onze klanten, zij het soms met vertraging. De verkoop ging crescendo, met ruim 25 procent organische groei. De ebitda steeg met meer dan 7 procent tegenover 2020, wat ook een heel sterk jaar was. "In 2022 zien we dezelfde uitdagingen. De kosten zullen nog stijgen. De enige manier om onze rendabiliteit te behouden of zelfs te verhogen is oplossingen vinden voor de prijszetting en de productiviteit. We willen naar minder maar grotere fabrieken, en een overkoepelende Europese verkoop in plaats van per fabriek. In november namen we Novostrat over, dat nu volop wordt geïntegreerd. Bij mijn aantreden midden 2019 had Abriso 100 miljoen euro omzet. Eind 2021 was dat 300 miljoen. Het gaat hard, en we blijven uitkijken naar nog meer overnames." Groeien betekent ook mensen vinden. Hoe pakt u dat aan? DE RUYCK. "De oorlog om talent voelen we op alle niveaus. Door de snelle groei hebben we in 2021 een nieuw senior managementteam moeten uitbouwen. We zochten een nieuwe CFO, een nieuwe CCO, een nieuwe businessdevelopmentmanager. Op dat niveau heeft mensen overtuigen vaak te maken met een persoonlijke klik. Ik probeer dat te doen met mijn enthousiasme en een heel duidelijke groeivisie. Dit is een bedrijf in volle evolutie, waar nog veel moet gebeuren. Dat biedt de mogelijkheid om zelf mee te schrijven aan onze ontwikkeling. Ook aandelen zijn aantrekkelijk om de betrokkenheid te versterken. Zo hebben we toppers binnengehaald met veel ervaring en kwaliteit." Hoe is uw relatie met boegbeeld Jan Dejonghe? DE RUYCK. "Die is altijd goed geweest. Toen ik nog CFO was, waren we al een goede tandem. Ook nu steunt hij mij volledig. Hij is kritisch - wat nodig is - maar ondersteunt de nieuwe strategie. Onze stijl is zeker verschillend. Dat is ook logisch, gezien het generatieverschil. Ook is de omvang van de business anders, wat een andere kijk op de organisatie vergt. Maar de onderliggende principes zijn dezelfde gebleven: een vlakke managementstructuur met korte beslissingslijnen en snel handelen, hands-on management en een no-nonsense-aanpak." Hebt u in het voorbije jaar stappen vooruitgezet op het gebied van duurzaamheid en innovatie? DE RUYCK. "We hebben belangrijke investeringsbeslissingen genomen om onze innovaties om te zetten in industriële toepassingen. Innovatie is vaak sterk verbonden met duurzaamheid. Op dat gebied blijven we inzetten op recyclage. Al onze verpakkingsproducten zijn al recycleerbaar. Het blijft weliswaar ook altijd een uitdaging om het evenwicht te vinden tussen het ecologische en het economische."