De 10 procent snelst groeiende bedrijven in omzet zijn verantwoordelijk voor niet minder dan 42 procent van de nieuw gecreëerde voltijdse banen in Vlaanderen. Helaas hinkt onze regio achterop in vergelijking met andere Europese landen. Daar zijn er, afhankelijk van de berekeningswijze, 3 tot 15 procent gazellebedrijven. Daarom ontwikkelt Vlaams minister-president Kris Peeters een beleid voor de snelgroeiende ondernemingen.
...

De 10 procent snelst groeiende bedrijven in omzet zijn verantwoordelijk voor niet minder dan 42 procent van de nieuw gecreëerde voltijdse banen in Vlaanderen. Helaas hinkt onze regio achterop in vergelijking met andere Europese landen. Daar zijn er, afhankelijk van de berekeningswijze, 3 tot 15 procent gazellebedrijven. Daarom ontwikkelt Vlaams minister-president Kris Peeters een beleid voor de snelgroeiende ondernemingen. Die hebben specifieke problemen. "Een studie van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en een bijkomende e-mailrondvraag na de rondetafel Gazellesprong in het kader van Vlaanderen In Actie, bevestigden dat het vinden van geschikt personeel, van financiering en van partnerships belangrijke hinderpalen zijn voor groeibedrijven. Ook het aanpassen van de managementstructuur en organisatie aan de groei is een probleem", stelt Luc Royackers, projectverantwoordelijke Gazellesprong bij het Agentschap Ondernemen, dat samen met EWI moet instaan voor de uitwerking van het beleid dat deze groeibarrières aanpakt. De eerste stappen werden al gezet. Zowat 170 ondernemers worden de komende twee jaar begeleid via negen coachingprojecten, een initiatief waarvoor de Vlaamse overheid 1,5 miljoen euro uittrok. De projecten worden uitgevoerd door BAN Vlaanderen, Voka, Unizo, The Second Phase, Flanders In-Shape, SPK (Samenwerkingsverband Strategische Projectenorganisatie Kempen), Universiteit Antwerpen Management School en Beco België. Royackers: "Wie daaraan wil meedoen, neemt best contact op met Agentschap Ondernemen, want sommige van de projecten staan nog open voor bedrijven die zich bij hun groei willen laten begeleiden. Die begeleiding kan gaan van individuele coaching over opleidingssessies tot netwerking." Ook het Agentschap Ondernemen zelf heeft een potje van 1,25 miljoen euro voor de begeleiding van starters met een hoog groeipotentieel. "Er loopt een oproep om voorstellen in te dienen voor ondernemerschapsbevordering, waarvoor we organisaties zoeken die deze trajectbegeleiding kunnen aanbieden. Die steun zal complementair zijn met een nieuwe maatregel voor prestarters, waarbij de kosten voor advies aan prestarters voor een groot stuk worden betoelaagd." Vlaanderen wil ook leren uit buitenlandse projecten. Van het Finse Growth Firm Service leerde Royackers dat het belangrijk is om bestaande instrumenten specifiek aan te bieden aan groeiondernemers. "Daarbij kan je denken aan financiering, exportondersteuning, innovatiesteun,... Dat bestaat al, maar die gecombineerd aanbieden kan een belangrijke stap zijn om meer succesvolle doorgroeiers te verkrijgen." Intussen werd al een groeiplatform opgestart, waarbij alle relevante overheidsinstanties - het departement Economie, Wetenschap en Innovatie, het Agentschap Ondernemen, de Participatiemaatschappij Vlaanderen, Flanders Investment & Trade, en het Instituut voor Wetenschap en Technologie - zijn betrokken, plus de promotoren van de negen proefprojecten en de ondernemersorganisaties. Dat platform moet de lopende projecten opvolgen en beleidsaanbevelingen doen. "Wellicht zullen er twee types begeleiding nodig zijn", meent Royackers. "Eén programma voor 'high potentials', en één voor bedrijven met een meer gemiddeld groeiprofiel. Dit jaar onderzoeken we vooral hoe het gazellebeleid vorm moet krijgen, wat tot een beleidsmaatregel moet leiden die dan volgend jaar operationeel kan worden." LUC HUYSMANS