" Als we onze klanten één tip willen geven, dan wel dat ze het best jaarlijks een financiële check-up doen, om onaangename verrassingen te vermijden", zegt Romina Mandaglio. "Drie vragen zijn daarbij belangrijk. Waar staan ze vandaag op financieel gebied? Zijn ze voldoende ingedekt tegen onverwachte tegenvallers? En waar willen ze op lange termijn naartoe, tegen dat ze met pensioen gaan?"
...

" Als we onze klanten één tip willen geven, dan wel dat ze het best jaarlijks een financiële check-up doen, om onaangename verrassingen te vermijden", zegt Romina Mandaglio. "Drie vragen zijn daarbij belangrijk. Waar staan ze vandaag op financieel gebied? Zijn ze voldoende ingedekt tegen onverwachte tegenvallers? En waar willen ze op lange termijn naartoe, tegen dat ze met pensioen gaan?" "Wij noemen dit de portefeuille", legt Romina Mandaglio uit. "Het gaat om liquide middelen, zoals spaargeld, maar ook om aandelen en obligaties. Hoeveel van dat roerende vermogen je aanhoudt in liquiditeiten - de ijzeren reserve of het spaargeld - en hoeveel in aandelen of obligaties, hangt in eerste instantie af van je behoeften en je plannen. Ga hoe dan ook uit van een consumptiebuffer van minstens één jaar. Vervolgens maak je een budget op voor de komende vijf jaar. Welke inkomsten staan tegenover welke uitgaven? Hoeveel kun je op jaarbasis sparen of ontsparen? Wanneer je dat budget hebt opgemaakt, kun je bepalen wat je het best aan de kant houdt. De ijzeren reserve bestaat uit die consumptiebuffer van een jaar, plus het bedrag dat je toelaat vijf jaar lang al je extra plannen te realiseren." De ijzeren reserve geeft dus geen onmiddellijk rendement, maar zorgt voor stabiliteit in uw vermogen. Als blijkt dat er niet voldoende middelen zijn om uw plannen te financieren, heeft beleggen geen zin en moet u eerst uw budget in evenwicht brengen. Pas wanneer u een duidelijk zicht hebt op uw budget en u daarnaast voldoende overhoudt, loont het de moeite dat te investeren in aandelen of obligaties. "Al moet ik daar meteen aan toevoegen dat obligaties voor ons even geen optie meer zijn", benadrukt Romina Mandaglio. "Het rendement is te laag. De meerwaarde op de wat langere termijn zal van aandelen moeten komen. Je gebruikt daarvoor middelen die je op korte termijn niet nodig hebt. Zo hoef je niet voor slapeloze nachten te vrezen, in het geval dat je aandelen het een tijdlang minder goed doen. Voor beleggingen in aandelen kun je bij een beheerder aankloppen, maar wil je de kosten zo laag mogelijk houden, dan kun je die aandelenportefeuille beter zelf beheren. Die portefeuille moet je wel nauwgezet opvolgen. Wij raden onze klanten aan te vertrouwen op een index, een gewogen gemiddelde van de koersen van een aantal representatieve aandelen. Maar blijf realistisch: een jaarlijks rendement van 7 procent is vandaag niet langer realistisch. Op een termijn van minstens vijf jaar is een rendement van 6 procent al héél behoorlijk." Goud is een interessant alternatief, als je maar beseft dat ook de goudprijs sterk kan schommelen. Het is een vaste waarde, maar lang geen zekerheid." Een eigen huis, een opbrengsteigendom, een tweede verblijf aan zee - nogal wat mensen beschouwen bakstenen als een veilig en vrij rendabel appeltje voor de dorst. "Wij noemen dat vastrentend vermogen", zegt Romina Mandaglio. "Het idee dat maandelijks een vast bedrag op je rekening verschijnt omdat je bijvoorbeeld een appartement verhuurt, klinkt veel investeerders als muziek in de oren. Maar je mag niet uit het oog verliezen dat de woningprijzen nu zo hoog zijn dat je min of meer van een bubbel mag spreken. Ooit zal ook die markt een stevige dreun krijgen. Het risico is dat je daar als buitenstaander minder zicht op hebt. De aandelenprijzen zie je van dag tot dag schommelen, bij de vastgoedprijzen gaat het over evoluties op veel langere termijn. Dat gezegd zijnde, als je een appartement verhuurt op een goede locatie en je hebt geen problemen met je huurders, blijft dat soort vastgoed natuurlijk een interessant alternatief voor aandelen." Heeft het nog zin veel geld op tafel te leggen voor panden die misschien zwaar overgewaardeerd zijn? "Ik raad onze klanten aan vooraf altijd een vastgoedanalyse te maken. We zetten de prijs, de jaarlijkse vaste kosten en de instapkosten - die met 10 procent registratierechten veel hoger liggen dan wanneer je in aandelen zou beleggen - af tegen de verwachte huurinkomsten. Op basis van al die parameters berekenen we het te verwachten rendement over een periode van twintig jaar." "Wie kiest voor vastrentende beleggingen, zoals pensioensparen en tak 21-levensverzekeringen, doet dat omwille van de fiscale aftrekmogelijkheden en om zijn pensioenpotje extra te spekken", weet Romina Mandaglio. "Bovendien is het kapitaal gegarandeerd. Wie de centen kan missen, raad ik zeker aan pensioensparen en een tak 21-verzekering te combineren."Bovendien bieden zulke beleggingen gemoedsrust. Omdat ze op de lange termijn mikken, hoeft u niet jaarlijks het rendement te checken of op zoek te gaan naar betere alternatieven.Naast de klassieke standaardverzekeringen (woning, ongeval, auto, overlijden) kan het geen kwaad jaarlijks ook te overlopen of er geen andere risico's moeten worden afgedekt. "Daarbij wordt bijvoorbeeld inkomensbescherming vaak over het hoofd gezien", stelt Romina Mandaglio. "Stel dat beide partners werken en dat één inkomen wegvalt, hoeveel kom je dan maandelijks tekort? Dat tekort kun je afdekken met een verzekering gewaarborgd inkomen. Zo'n verzekering bestaat niet enkel voor zelfstandigen, maar ook voor werknemers. Vaak dekt mensen zich wel in tegen een overlijden, maar een gewaarborgd inkomen, bij blijvende invaliditeit bijvoorbeeld, vergeten ze vaak. Wie een groepsverzekering heeft, kan dat risico ook daarin mee opnemen, maar de meeste mensen besteden hun budget doorgaans toch liever integraal aan hun pensioen. Als je jaarlijks een budgetplan opmaakt, kan het dus geen kwaad ook alle verzekeringen even te overlopen. "Beperk je successieplanning niet uitsluitend tot het fiscale aspect en ga er niet van uit ze pas aan de orde is als je vijftig bent", geeft Romina Mandaglio aan. "Stel dat een getrouwd koppel een woning bezit en twee minderjarige kinderen heeft. Wat gebeurt er als beide ouders plots zouden overlijden? Wie wordt dan aangewezen als voogd? Of stel dat een koppel al vele jaren feitelijk samenwoont en een mooi vermogen heeft opgebouwd. Hun twee kinderen zijn meerderjarig. Als een van beide partners overlijdt, gaat zijn of haar volledige vermogen naar de kinderen, want feitelijk samenwonende partners erven niets van elkaar. De overlevende partner staat in de kou. Successieplanning is dus eigenlijk van belang bij elke grote beslissing in je leven. Vraag je altijd af of je een bijkomend contract of testament moet opmaken. Ook hier geldt: een goed overzicht biedt inzicht."