Niet-beursgenoteerde bedrijven krijgen eind dit jaar een nieuwe corporategovernancecode. België is waarschijnlijk het enige land ter wereld waar er twee codes voor corporate governance (goed ondernemingsbestuur) zijn. Er is de code-Lippens voor beursgenoteerde bedrijven, en sinds 2005 is er de code-Buysse voor niet-beursgenoteerde ondernemingen. Die code kwam er op initiatief en onder voorzitterschap van baron Paul Buysse, de bestuursvoorzitter van Bekaert, en Kris Peeters, toen algemeen directeur van Unizo, met de steun van de Waalse ondernemersorganisatie UCM.
...

Niet-beursgenoteerde bedrijven krijgen eind dit jaar een nieuwe corporategovernancecode. België is waarschijnlijk het enige land ter wereld waar er twee codes voor corporate governance (goed ondernemingsbestuur) zijn. Er is de code-Lippens voor beursgenoteerde bedrijven, en sinds 2005 is er de code-Buysse voor niet-beursgenoteerde ondernemingen. Die code kwam er op initiatief en onder voorzitterschap van baron Paul Buysse, de bestuursvoorzitter van Bekaert, en Kris Peeters, toen algemeen directeur van Unizo, met de steun van de Waalse ondernemersorganisatie UCM. Hoewel corporate governance zijn oorsprong vindt in de noodzaak tot bescherming van beleggers, gaat de code-Buysse ervan uit dat ook niet-beursgenoteerde bedrijven baat hebben bij een efficiënte bestuursstructuur en ethische normen. In die zin kan behoorlijk bestuur een instrument zijn om professioneler te werken, om de groei en innovatie te stimuleren, en om de continuïteit van familiebedrijven te verzekeren. Volgens baron Buysse was het nodig de code te herschrijven omdat na vier jaar de maatschappelijke veranderingen "ontstellend groot" zijn. Buysse: "We zijn de code op een aantal punten aan het herbekijken. De bedoeling is onder andere meer de nadruk te leggen op het ethische aspect. Er komt een nieuw hoofdstuk over corporate social responsability, dat gaat over de rol van de onderneming in het maatschappelijke gebeuren." Buysse overlegt met de leden van zijn commissie over de tekstaanpassingen. Hij hoopt de nieuwe versie klaar te hebben tegen eind juni, waarna de tekst ter consultatie aan het publiek en aan experts voorgelegd kan worden. Na het verwerken van de reacties en commentaren is de lancering van de vernieuwde code-Buysse gepland voor eind 2009. De code-Buysse is nu opgevat als een praktische en concrete handleiding met specifieke aanbevelingen voor behoorlijk bestuur. Dat wil Buysse zo houden, maar hij wil er nog meer een instrument van maken om problemen op te lossen. "De code moet behulpzaam zijn in het groeiproces van een onderneming", beklemtoont Buysse. Eerder dit jaar werd al de corporategovernancecode voor beursgenoteerde bedrijven, de zogenaamde code-Lippens, aangepast. Dat gebeurde onder het voorzitterschap van de nieuwe commissievoorzitter Herman Daems, die Maurice Lippens opvolgde. De meest in het oog springende wijziging was de beperking van de opzegvergoeding voor topmanagers tot twaalf maanden loon. Als bestuursvoorzitter van Bekaert kan Buysse zich daarin vinden. "Een opzegvergoeding van een jaar loon lijkt mij een normale zaak, maar er is één uitzondering. Als iemand een contract met een hogere opzegvergoeding of een andere opzegclausule bezit, moet dat contract gerespecteerd worden. Mijn mening wijkt hier af van de rest van België, maar ik vind dat je alleen voor nieuwe contracten en overeenkomsten de norm van één jaar loon kunt invoeren. Je mag de spelregels niet veranderen tijdens de wedstrijd." (T) P.C.