Belfius, de staatsbank die vorig jaar uit Dexia werd gehaald, heeft op termijn 2 tot 4 miljard euro extra kapitaal nodig, zeggen meerdere hooggeplaatste bronnen.
...

Belfius, de staatsbank die vorig jaar uit Dexia werd gehaald, heeft op termijn 2 tot 4 miljard euro extra kapitaal nodig, zeggen meerdere hooggeplaatste bronnen. Belfius maakt deze week zijn resultaten over de eerste zes maanden bekend. Vorig jaar leed de staatsbank (het vroegere Dexia Bank België) 1,4 miljard euro verlies. In een normaal jaar, zonder eenmalige elementen, heeft Belfius een onderliggend winstpotentieel van 500 miljoen euro. Maar de bank werd opgezadeld met een groot deel van de erfenisportefeuille van Dexia. Hoewel die intussen afgebouwd is tot minder dan 18 miljard euro, zal Belfius er hoogstwaarschijnlijk nog afwaarderingen op moeten doen. De kapitaalbuffers zijn ook niet erg stevig. Als Belfius wil voldoen aan de strenge kapitaalnormen van Basel III, heeft de bank naar verluidt 2 miljard euro extra kapitaal nodig tegen 2016. Volgens het businessplan moet dat geld er via winstreservering komen. Dat zou betekenen dat Belfius al zijn winst opzijzet om het kapitaal te versterken en geen dividend uitkeert aan de Belgische staat. Om er een solide en gezonde instelling van te maken die gemakkelijk eenmalige tegenvallers kan verwerken, zou de kapitaalbuffer in een later stadium met nog eens 1,5 tot 2 miljard euro versterkt moeten worden. Naast de winstreservering neemt Belfius ook maatregelen om het balanstotaal te verkleinen en zo de kapitaalbehoeften in te dammen. Zo vernam Trends dat er 2,5 miljard euro aan hypothecaire kredieten verschoven worden van Elantis, een dochter van Belfius Bank, naar de verzekeringspoot. Ook is achtergesteld schuldpapier, dat onder de Basel III-regels niet meetelt als eigen vermogen, uit de markt gehaald. Belfius kocht die effecten in met een forse korting op de nominale waarde, waardoor ze het verschil als opbrengst kan boeken en haar eigen vermogen versterkt. Ook de liquiditeitspositie van Belfius blijft een aandachtspunt. De Belgische staatsbank voldeed een tijdlang niet aan een belangrijke liquiditeitsratio van de Nationale Bank en werd daarvoor op de vingers getikt. Belfius moet tegen eind deze maand weer aan alle liquiditeitsratio's voldoen. De bank effectiseerde onder meer een pakket kmo-kredieten, een operatie van 4 miljard die Belfius 2,2 miljard euro liquiditeiten opleverde. De liquiditeit van Belfius staat, net als die van Dexia, onder druk door de daling van de Duitse rente. Daardoor zijn beide instellingen verplicht meer onderpand in cash te verschaffen voor hun swapposities. Belfius biedt ook nog altijd een financieringslijn van 12 miljard euro, weliswaar gedekt door overheidswaarborgen, aan het Franse Dexia-filiaal DCL. De Belgische overheid wil de financiering van Dexia zo snel mogelijk loskoppelen van Belfius.