De investeringsmaatschappij Gimv heeft in de eerste helft van het boekjaar 2016-2017 (april - september 2016) flink kunnen oogsten. Gimv boekte een nettowinst van 85,1 miljoen euro, die voor 80 procent te danken was aan meerwaarden bij de verkoop van participaties van onder meer Greenpeak, Lampiris, Vandemoortele en Punch Powertrain. Gimv verkocht die belangen tegen een prijs die 26 procent hoger was dan ingeschreven in de boeken. Over de volledige looptijd oogt het gerealiseerde rendement nog mooier. De verkoopprijs van die participaties lag gemiddeld 3,7 keer hoger dan de instapprijs.
...

De investeringsmaatschappij Gimv heeft in de eerste helft van het boekjaar 2016-2017 (april - september 2016) flink kunnen oogsten. Gimv boekte een nettowinst van 85,1 miljoen euro, die voor 80 procent te danken was aan meerwaarden bij de verkoop van participaties van onder meer Greenpeak, Lampiris, Vandemoortele en Punch Powertrain. Gimv verkocht die belangen tegen een prijs die 26 procent hoger was dan ingeschreven in de boeken. Over de volledige looptijd oogt het gerealiseerde rendement nog mooier. De verkoopprijs van die participaties lag gemiddeld 3,7 keer hoger dan de instapprijs. Die winst levert een rendement van 7,6 procent op eigen vermogen op, wat een stuk hoger ligt dan het langetermijnrendement van Gimv. De winst per aandeel bedraagt 3,35 euro, waarmee het dividend van in principe 2,45 euro per aandeel na zes maanden ook al ruimschoots verdiend is. Het boekjaar 2016-2017 belooft een boerenjaar te worden, met minstens 10 procent rendement op eigen vermogen. Wie oogst, moet eerst zaaien. De vraag is of Gimv nog voldoende gewassen op het veld heeft om de volgende jaren even lucratief te oogsten. De netto-kaspositie is opgelopen tot 350 miljoen euro, goed voor een kwart van de balans. De grote uitdaging voor Gimv is dus tijdig te investeren in beloftevolle bedrijven. Daar is het volop mee bezig. In de eerste helft van het boekjaar investeerde Gimv 116 miljoen euro. Kan Gimv dat tempo van desinvesteringen niet aanhouden, dan zit er toch nog heel wat waarde in de portefeuille die pas bij een verkoop naar boven komt. De portefeuille bestaat uit ruim vijftig participaties, die meestal niet beursgenoteerd zijn. Bij de publicatie van de halfjaarcijfers rapporteerde Gimv dat de omzet en de bedrijfscashflow bij twee op de drie participaties in de lift zit. De aantrekkende conjunctuur heeft die gunstige tendens nog versterkt. Die betere gang van zaken in de economie én de hogere beurskoers van de genoteerde participaties zorgden in de eerste helft van het boekjaar via niet-gerealiseerde meerwaarden voor een nettowinst van 14,5 miljoen euro. Dat cijfer had hoger gelegen zonder een uitzonderlijke afboeking van 5,7 miljoen euro op een participatie in moeilijkheden en zonder de toepassing van lagere multiples op de niet-genoteerde bedrijven. Gimv waardeert 35 procent van de portefeuille tegen een multiple die gebaseerd is op de waardering van vergelijkbare bedrijven. Die multiple bedraagt op dit moment 6,3, na een korting van 27 procent omdat die participaties weinig liquide zijn. Het gaat dus om vrij conservatieve waarderingen, zeker in dit tijdperk van lage rentevoeten. De kans is daarom groot dat Gimv meerwaarden boekt als zulke participaties de deur uitgaan, toch zolang de conjunctuur behoorlijk blijft en er enige rust op de financiële markten heerst. Gimv blijft zo voor beleggers een interessante manier om te investeren in beloftevolle niet-beursgenoteerde bedrijven.Dankzij de sterke resultaten van de voorbije twee jaar en het gunstige beursklimaat noteert Gimv met een premie van meer dan 10 procent ten opzichte van de boekwaarde. In de portefeuille zit echter nog heel wat waarde die naar boven kan komen bij de verkoop van participaties, ook al zal Gimv door de vele lucratieve desinvesteringen van de jongste tijd gas moeten terugnemen in de realisatie van meerwaarden. Het advies blijft daarom 'kopen'. Advies: kopen Risico: gemiddeld Rating: 1B Al verschenen op insidebeleggen.be op 12 januari HET BOEKJAAR 2016-2017 BELOOFT EEN BOERENJAAR TE WORDEN.