De auteur is nog aan het schrijven, de acteurs studeren wat van de printer valt, het decor is nog niet opgetimmerd en het volk zit al in de zaal. Dat is vandaag de toestand van de ondernemingsloketten die op 1 juli moeten opengaan om aan ondernemers een alles-in-één-service te leveren voor het beginnen, wijzigen of schrappen van hun activiteit.
...

De auteur is nog aan het schrijven, de acteurs studeren wat van de printer valt, het decor is nog niet opgetimmerd en het volk zit al in de zaal. Dat is vandaag de toestand van de ondernemingsloketten die op 1 juli moeten opengaan om aan ondernemers een alles-in-één-service te leveren voor het beginnen, wijzigen of schrappen van hun activiteit. Een reserverepertoire is niet bij de hand: op 1 juli houden de provinciale kamers van ambachten en neringen, die tot nog toe de vestigingsgetuigschriften uitreikten, en het handelsregister op te bestaan. Een plan voor een overgangsperiode is onder protest van de griffies van de rechtbank van koophandel afgevoerd nadat de voor het handelsregister ontwikkelde software onwerkbaar bleek. Totnogtoe moest een starter twaalf verschillende documenten bij negen verschillende overheidsinstanties indienen. Vanaf 1 juli zal alles in één keer op één plaats kunnen gebeuren. Tien vzw's zijn op 25 april door minister van KMO's Rik Daems ( VLD) erkend en gaan in concurrentie om die diensten te leveren. Samen beloven 244 fysieke contactpunten in 65 steden en gemeenten een einde te maken aan de huidige ergerlijke files bij het handelsregister. Of de startdatum van 1 juli wordt gehaald is nog maar de vraag. Het ondernemingsloket, het boegbeeld van de administratieve vereenvoudiging, verkeert op dit moment zelf in een tamelijk kafkaiaanse situatie. De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), waarin voortaan alle vereiste authentieke gegevens centraal zullen worden bewaard, is op 16 januari bij wet opgericht. Maar pas tien dagen geleden kwam het Koninklijk Besluit waarin de data voor inwerkingtreding van de wet werden bepaald. En midden vorige week wachtten nog 28 artikels op uitvoeringsbesluiten. Zo bijvoorbeeld zat een KB dat de vereiste beroepsbekwaamheden van de medewerkers van de ondernemingsloketten bepaalt nog voor spoedadvies bij de Raad van State. Zolang die vereisten niet officieel zijn, kunnen ook de loketten niet officieel worden erkend. De medewerkers zelf zijn intussen wel al aangeworven en in opleiding, want wie op de minister wacht, haalt 1 juli niet. Erger is dat de software waarmee de KBO wordt aangesproken, nog niet is vrijgegeven. De KBO Web Interface, die door de Kruispuntbank wordt geschreven, is tegen 16 juni beloofd en zou vanaf 18 juni kunnen worden getest - acht werkdagen voor de start. "De KBO geeft zelfs geen garantie dat het programma tegen dan ook werkelijk klaar zal zijn," klinkt het bij een van de ondernemingsloketten. De eerste opleidingsdag met het nieuwe programma is pas op 18 juni gepland. Vorige week waren nog wel meer zaken niet geregeld. Bijvoorbeeld welke gegevens uit de KBO de loketten zelf mogen opslaan, hoe ze hun archief moeten organiseren of hoe de communicatie tussen de loketten en de federale overheidsdienst Economie precies wordt geregeld. "Het wordt kantje boord, er is nog zeer veel info waar we echt op wachten," zegt Jan Sap, die voor Unizo het project coördineert. Unizo zal ongeveer 220 medewerkers inzetten in zijn 55 KMODirect-ondernemingsloketten. Ook Acerta, dat traditioneel via de boekhouder-accountant werkt, wacht op de definitieve informatie van de overheid om zijn ondernemingsloketfunctionaliteiten open te stellen. Eén element is op 1 juli al zeker niet in orde. Voor 42 beroepen geldt een vestigingswet, maar de databank waarin de vroeger uitgereikte attesten zijn opgeslagen, zal op de startdag nog niet toegankelijk zijn. Naar verluidt had de administratie erop gerekend dat de voorzitters van de kamers van ambachten en neringen daarvoor zouden zorgen, maar bij (minstens) sommige kamers is ongenoegen ontstaan over de manier waarop de afschaffing van hun dienst is behandeld. Dus wordt er nu gedacht aan een hotline bij de federale overheidsdienst Economie waarlangs de loketten telefonisch of via e-mail informatie kunnen opvragen over welke ondernemer of onderneming welke attesten heeft. Helemaal ' one stop shopping' wordt het niet. Rechtspersonen zullen nog altijd eerst langs de griffie van de rechtbank van koophandel moeten passeren om hun vennootschapsdossier neer te leggen en hun ondernemingsnummer te krijgen. Natuurlijke personen zullen zich wél rechtstreeks bij de ondernemingsloketten kunnen inschrijven. Het overleg met de ondernemingslo-ketten loopt via de Unie van ondernemingsloketten vzw, die is opgericht door de tien erkende ondernemingsloketten: Securex, Partena, Formalis (met daarachter onder meer de ConfederatieBouw), HDP ( HulpderPatroons), UCM (de Waalse tegenhanger van Unizo), Chambresde commerce/Kamers van handel (in Brussel en Wallonië), Biz ( VEV en de Vlaamse kamers voor handel en nijverheid), KMODirect ( Unizo), Acerta ( VKW- Boerenbond) en Eunomia ( Unie van de Middenstand). "Dankzij de Unie kunnen we zeer snel werken," zegt Jan Sap van Unizo. De coördinerende directeur-generaal RogerDesmet- Carlier op de federale overheidsdienst Economie twijfelt er niet aan dat de voorstelling op tijd zal beginnen. "Het wordt zeer nipt, maar alles verloopt volgens de timing," stelt hij. "Natuurlijk hebben we nog een zware periode voor ons om heel het reglementaire kader in de komende weken afgewerkt te krijgen." Starters kunnen op beide oren slapen als het adagio "slechte generale repetitie, uitstekende première" ook in dit geval opgaat. Bruno LeijnseDe ondernemingsloketten krijgen acht werkdagen om de nieuwe programma's te leren gebruiken - als de timing wordt gehaald.