Toen hij als directeur-generaal aantrad, zag Pascal Mertens (41) het als zijn opdracht om de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen voor te bereiden op een Europese volksgezondheid. Een jaar later is hij vooral blij met de totale evolutie van de landsbond, terwijl die Europese uitdaging toekomstmuziek is gebleven. "Het is nog steeds een aandachtspunt," zegt hij, "maar er was de jongste twaalf maanden weinig evolutie. Als het op gezondheid aankomt, is Europa nog niet de eenheidsmarkt die Europees commissaris Frits Bolk...

Toen hij als directeur-generaal aantrad, zag Pascal Mertens (41) het als zijn opdracht om de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen voor te bereiden op een Europese volksgezondheid. Een jaar later is hij vooral blij met de totale evolutie van de landsbond, terwijl die Europese uitdaging toekomstmuziek is gebleven. "Het is nog steeds een aandachtspunt," zegt hij, "maar er was de jongste twaalf maanden weinig evolutie. Als het op gezondheid aankomt, is Europa nog niet de eenheidsmarkt die Europees commissaris Frits Bolkestein zou willen." Mertens is de patron van de derde grootste mutualiteit - na de christelijke en socialistische ziekenfondsen - en legt andere accenten. Dat deden zijn voorgangers bij de onafhankelijke ziekenfondsen overigens ook al. Niet zonder succes: het ledenaantal steeg de voorbije jaren tot ruim 1,7 miljoen leden. Tenminste, als je alle leden van de landsbond samentelt. De zeven ziekenfondsen Onafhankelijk Ziekenfonds, Mutualité professionnelle et libre de la Région wallonne, Euromut, Freie Krankenkasse, Ziekenfonds Securex, Partena Vlaanderen en Partena Brussel beschikken over een grote autonomie. Mertens: "Ik heb de nadruk gelegd op een betere samenwerking tussen de zeven entiteiten van de Landsbond. We zijn de jongste tijd tevreden over die wisselwerking. Dat is niet zo evident, want onze ziekenfondsen kunnen in dezelfde stad elkaars concurrent zijn." Het afgelopen jaar legde Mertens ook de nadruk op een grotere zichtbaarheid van de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen in de sector. Een vernieuwde website, een actieve rol in de gezondheidsdialogen en meer aandacht voor externe communicatie moesten het imago ondersteunen. "Bovendien hebben we ons personeelsbeleid bijgestuurd," vertelt Mertens. "Wij moeten onze onderneming absoluut omvormen tot een learning organisation. Informatica is misschien belangrijk in het licht van automatisering, maar volgens mij zijn human resources nog belangrijker voor de toekomst." Bovendien gelooft Mertens dat er nog ruimte is om sneller te innoveren in de aanvullende verzekeringen van de ziekenfondsen. "We houden geen pleidooi voor een privatisering van de gezondheidszorg," benadrukt hij. "Wij willen dat onze aanvullende verzekering innovatieve behandelingen verzekert als die vooralsnog buiten de reguliere ziekteverzekering vallen."In zijn vrije tijd is Pascal Mertens een marathonloper. Zo nam hij vorig jaar deel aan de marathon van Parijs. In 2004 wil hij samen met zijn vrouw de ultieme 42 kilometer van New York aan zijn schoenzolen rijgen. Maar er is een probleem. "Ik had niet gedacht dat ik zulke lange dagen moest draaien," geeft Mertens toe. "Daarom zal ik niet meteen de optimale voorbereiding hebben, maar New York blijft wel mijn persoonlijke prioriteit." R.B. R.B."Informatica is misschien belangrijk voor de automatisering, maar human resources zijn nog belangrijker voor de toekomst."