"Ik heb altijd een band met diensten gehad", zegt Michael Verveckken, die sinds een jaar Fujitsu Belgium leidt. "Het contact met de klant was altijd al belangrijk. In mijn carrière ging ik van consultancy naar sales, om uiteindelijk managing director van Fujitsu Belgium te worden."
...

"Ik heb altijd een band met diensten gehad", zegt Michael Verveckken, die sinds een jaar Fujitsu Belgium leidt. "Het contact met de klant was altijd al belangrijk. In mijn carrière ging ik van consultancy naar sales, om uiteindelijk managing director van Fujitsu Belgium te worden." Waarom zette u die stap? MICHAEL VERVECKKEN. "Ik had altijd voor Amerikaanse firma's gewerkt. Het leek me een leuke afwisseling voor een Japanse onderneming aan de slag te gaan, temeer omdat Fujitsu een geweldige reputatie geniet. Ik had veel gesprekken die me een goed gevoel gaven. Daarnaast leek het me een logische en interessante stap te evolueren van verkoopdirecteur naar het algemene management. Ik heb er altijd naar gestreefd bij elke nieuwe baan iets te leren." Wat is u het voorbije jaar opgevallen? VERVECKKEN. "Ik ben bij een bedrijf terechtgekomen dat met heel veel respect omgaat met zijn klanten en zijn medewerkers. Iedereen is hier heel gemotiveerd. Tegelijk kreeg ik de ruimte om enkele accentverschuivingen door te voeren. Mijn managementstijl is allesbehalve top-down. Ik wil de mensen stimuleren om met initiatieven op de proppen te komen. Naast de ruimere Japanse strategie is er ook plaats voor de lokale invulling. De respons die ik kreeg, heeft dynamiek en zuurstof in de organisatie gebracht. "Een andere verschuiving heeft betrekking op onze diensten. Wij zijn het op één na oudste IT-bedrijf ter wereld, maar we zijn geëvolueerd naar een dienstenleverancier. Sommige teams richten zich op de werking van de systemen, anderen op de digitalisering." Wat was de grootste hindernis waarmee u dit jaar werd geconfronteerd? VERVECKKEN. "Door de uitbraak van het coronavirus was ik al na amper zes maanden genoodzaakt het kantoor te sluiten en iedereen te verplichten thuis te werken. Dat was een drastische beslissing, waardoor ik de dingen helemaal anders moest aanpakken. Door het wegvallen van het face-to-facecontact ging een deel van de efficiëntie verloren. Maar doordat onze mensen niet meer in de file stonden, hebben ze nog nooit zo hard gewerkt. Een evenwichtige balans tussen werk en vrije tijd verdient wel bijzondere aandacht, zeker als je volledig thuis werkt." Wat was naast corona de grootste uitdaging? VERVECKKEN. "Nieuw talent aantrekken was geen sinecure. Maar dat was wel nodig om aan al onze verplichtingen tegemoet te komen. Als alternatief hebben we afdelingen anders gestructureerd om de doelen te bereiken. Daardoor moesten mensen plots iets anders doen dan ze al jaren deden." Hoe ziet u het bedrijf evolueren? VERVECKKEN. "Onze ambitie blijft onverminderd de beste IT-service aanbieden en het beste bedrijf in digitale transformatie op de markt worden. Die weg hebben we ingeslagen en willen we voortzetten. We maken deel uit van een solide groep. Dat maakt ons sterk."