Binnen Vlaamse ondernemerskringen bestaat wrevel over de manier waarop het 'establishment' heeft teruggeslagen op de publicatie van het Warandemanifest, het pleidooi voor een onafhankelijk Vlaanderen. Een van de ondertekenaars, Herman De Bode, moest ontslag geven als McKinsey-topman na de publicatie. Dit volgde na de aanval van UCB-topman baron Georges Jacobs in ons zusterblad Trends-Tendances, waar hij erop wees dat hij overwoog de contacten met het consultancybedrijf te herbekijken. Ook sommige Franstalige kranten haalden fel uit naar de onderneming.
...

Binnen Vlaamse ondernemerskringen bestaat wrevel over de manier waarop het 'establishment' heeft teruggeslagen op de publicatie van het Warandemanifest, het pleidooi voor een onafhankelijk Vlaanderen. Een van de ondertekenaars, Herman De Bode, moest ontslag geven als McKinsey-topman na de publicatie. Dit volgde na de aanval van UCB-topman baron Georges Jacobs in ons zusterblad Trends-Tendances, waar hij erop wees dat hij overwoog de contacten met het consultancybedrijf te herbekijken. Ook sommige Franstalige kranten haalden fel uit naar de onderneming. "Een typisch voorbeeld van hoe op de boodschapper wordt geschoten," zo stelde VUB-professor Jef Vuchelen aan Actua-TV (geen lid van de Denkgroep 'In de Warande', maar wel een - kritisch - ondertekenaar van het manifest). "Daarmee bereik je maar één doel: je komt nog dichter bij het separatistische model. Het is zoals het verhaal van de eigenaar van een huis dat dringend moet worden gerenoveerd. De eigenaar blijft dat ontkennen en uitstellen, tot op een goede dag zijn huis instort."Topadvocaat Louis Verbeke noemt de reactie bedroevend, omdat "men hiermee heel wat Vlamingen die de dialoog willen, verder in de wanhoop duwt." De reactie is ook fout. Immers: "Het is onzinnig nieuwe martelaars te maken. Het is ook fout, omdat een huis waarin men verbiedt feiten te stellen, geen toekomst biedt. Het is een zwaktebod. Vergelijk het met een bedrijf, waar de kaderleden hun mening niet meer kwijt mogen. Dat is dikwijls het begin van het einde."Louis Verbeke verwijst naar de Nederlandse topman van Heineken, die de verdwijning van de natiestraat predikte en het opsplitsen van Europa (en Nederland) in 'homogene regio's'. Verbeke: "Dat werd in Nederland gezien als een interessante denkpiste, niet als volksverraad. Waarom dan de retorsiemaatregelen vanuit een bepaalde elite tegen de ondertekenaars van het Warandemanifest?"Ook volgens Etienne Davignon staat het ondernemers vrij hun mening te verkondigen. Hij maakt wel een onderscheid tussen een opinie over sociaal-economische kwesties (fiscaliteit, begroting, milieu) en meer politieke thema's. "Wie standpunten inneemt over fundamentele zaken, zoals de inrichting van de staat of bijvoorbeeld een standpunt tegen de Europese Unie, mag een politieke reactie verwachten," aldus de gewezen topman van de Generale Maatschappij. "Die reactie kan hard zijn, dikwijls op de man. Dan mag je niet klagen als je slagen krijgt."Of zijn eigen medewerkers het manifest hadden mogen ondertekenen? Davignon: "Ze zouden het wel op voorhand moeten aankondigen en ik zou er stevig over discussiëren. Zoals u weet, ondersteun ik de idee van een splitsing niet. Maar ik weet al langer dat mensen als gewezen KBC-topman Remi Vermeiren dat wel vinden en er is geen enkele reden om hen daarvoor uit de weg te gaan."Louis Verbeke kan zich scharen achter de feitenanalyse van het manifest, maar vindt een zelfstandig Vlaanderen niet realistisch én zelfs niet aan te raden, wegens het probleem Brussel. Wel denkt hij dat België naar boven en naar beneden "zal verdampen": "Ik ben het met de conclusie van het Warandemanifest niet eens, maar ben dankbaar voor de intellectuele moed en de feitenanalyse. Ik hoop dat nu verder op de bal wordt gespeeld met een zinniger bestel als uitkomst."Of, zoals Jef Vuchelen het zegt: "Het beste wat het koninkrijk België kan doen, is dit boek ernstig nemen, rond de tafel gaan zitten en op die manier vermijden dat wat in het boek staat zich ook effectief voltrekt. Al de rest zal het economische separatisme dichterbij brengen."H.B."Een typisch voorbeeld van hoe op de boodschapper wordt geschoten."