Het aantal ontslagen om medische overmacht nam in 2020 spectaculair toe. Bij zo'n ontslag is er een onoverkomelijke medische reden die een werknemer definitief belet om werk te verrichten, of waardoor een werkgever geen aang...

Het aantal ontslagen om medische overmacht nam in 2020 spectaculair toe. Bij zo'n ontslag is er een onoverkomelijke medische reden die een werknemer definitief belet om werk te verrichten, of waardoor een werkgever geen aangepast werk kan bieden. De stijging blijkt uit cijfers van de hr-dienstenverlener Partena Professional. Op 20.483 ontslagen telde Partena Professional 617 ontslagen door medische overmacht. Dat is 3 procent, terwijl het in 2019 slechts om 0,5 procent ging. Kaderleden, bedienden en arbeiders worden in min of meer gelijke mate getroffen. Vrouwen lopen wel meer risico op een ontslag om medische redenen, met een stijging van 426 procent, tegenover slechts 268 procent bij de mannen. Bovendien komt het ontslag bij vrouwen ook eerder. Gemiddeld worden vrouwen vanaf 40 jaar het hardst getroffen, terwijl voor mannen de grootste toename optreedt vanaf 60 jaar. Partena Professional wijst als verklaring naar de coronacrisis. Het aantal burn-outs steeg bijvoorbeeld in de ziekenhuizen, de ouderenzorg en de dienstenchequebedrijven. Een tweede oorzaak is de verscherpte controle op langdurig zieken.