Einde onafhankelijk Tractebel?
...

Einde onafhankelijk Tractebel?Enkele maanden nadat in 1997 de fusie werd aangekondigd tussen Suez en Lyonnaise des Eaux ( LdE), keurde Tractebel (via de Generale Maatschappij een "kleindochter" van deze nieuwe formatie) haar nieuwe statuten goed. De nieuwe regels inzake corporate governance kwamen tot stand onder sterke politieke druk. Waren ze een schaamlapje? Professor Herman Daems, de toenmalige kabinetschef van Vlaams minister van Economie Eric Van Rompuy (CVP), speelde een sleutelrol in het beslissingsproces. Is het vertrek van Tractebel-topman Philippe Bodson niet manifest in tegenspraak met het "onafhankelijke karakter" van de groep? "Het systeem van corporate governance dat we voor Tractebel uitwerkten, heeft niet gefaald, omdat Bodsons ontslag losstaat van de principiële houding van de Franse moeder tegenover de Belgische groep," repliceert Daems. "Het is makkelijk om vanuit de luie zetel kritiek te hebben op ons werk van indertijd. Het was een uiterst moeilijke, maar vruchtbare operatie." Volgens de statuten kan een referentie-aandeelhouder (Suez LdE) niet meer dan de helft min één van de bestuurdersmandaten bij Tractebel innemen, bestaat één derde van de raad van bestuur uit "onafhankelijken" en bepaalt een zevenkoppig comité (waarvan drie onafhankelijken plus de directievoorzitter) de strategie van de energiegroep.In Le Figaro lekte bovendien uit dat het koninklijk paleis eerder al contact had gezocht met Suez om de positie van Bodson (die niet toevallig baron werd) te vrijwaren. Bij de fusie (die volgens persberichten het einde van Bodson zou kunnen betekenen) ontkenden Gérard Mestrallet (Suez) en Jérome Monod (LdE) echter uitdrukkelijk "België te hebben verraden". Bodson zei, na de aankondiging van de fusie Suez/LdE: "De aandeelhouders van onze holding zijn uiterst tevreden over onze prestaties als onafhankelijke operator, en moeten dat ook blijven. Dit kan best gerealiseerd als Tractebel een onafhankelijke koers blijft varen."Volgens Herman Daems werd "dit principe in de nieuwe statuten gegoten". Dit was "bij gebrek aan kapitaal om Tractebel te verankeren de enige manier om de beslissingsmacht in België te behouden". Daems: "Dé test van de statuten - die een einde moeten maken aan het referentiekapitalisme binnen Tractebel - komt binnen zes maanden, als blijkt of de groep kan uitgroeien tot de onafhankelijke energiepoot van Suez LdE. De fusie tussen Electrabel en Tractebel is niet uitgesloten."Bij zo'n fusie kan het aandeel van de Franse holding in Tractebel/Electrabel dalen onder 50%. "Dat hoeft zelfs niet," meent Daems. "Van belang is of deze nieuwe groep wordt beheerd volgens de beurskapitalistische beginselen van de corporate governance, waar het belang van minderheidsaandeelhouders wordt gevrijwaard."