Lapt Interelectra op die manier het Vlaamse elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 aan zijn laars? Dat decreet eist immers een strikte scheiding tussen de distributie en de verkoop van stroom. De distributienetbeheerder moet onafhankelijk werken en mag geen leverenciers voortrekken.
...

Lapt Interelectra op die manier het Vlaamse elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 aan zijn laars? Dat decreet eist immers een strikte scheiding tussen de distributie en de verkoop van stroom. De distributienetbeheerder moet onafhankelijk werken en mag geen leverenciers voortrekken.In de Limburgse regio is Interelectra de aangestelde distributiebeheerder. Zoals dat moest van de wet, splitste Interelectra de commerciële tak af. Die stroomverkoper werd Luminus gedoopt en ging in zee met het Britse Centrica. Maar Interelectra is Luminus duidelijk nog niet vergeten. Nu mág Interelectra van de wetgever een geprefereerde leverancier kiezen, in casu Luminus. Op die manier wil de wetgever zorgen voor leveringszekerheid in de overgangsperiode. Bedrijven die voor 1 december geen contract hebben bij een andere leverancier, krijgen op 1 januari automatisch Luminus als leverancier. Leen Bessemans, commercieel directeur van Interelectra, zegt dat het bedrijf zijn informatieplicht heeft gedaan. "In de brief staat dat de bedrijven vanaf 1 januari de leverancier vrij kunnen kiezen. We hebben de bedrijven ook voorafgaand aan deze brief tijdig uitgenodigd op infosessies omtrent wat ze moeten doen als ze van leverancier willen veranderen." Interelectra informeert dus de bedrijven dat Luminus automatisch hun leverancier zal worden als ze niets doen. Dat mag, dat moet zelfs. Maar gezien de gehanteerde bewoordingen, beveelt Interelectra Luminus ook aan bij de bedrijven. Of dat wettelijk kan, is minder duidelijk. "We spelen het op het scherp van de snee. Als we in de fout gaan, zullen we dat rechtzetten. Ook voor ons is het zoeken in een sterk gewijzigde markt," aldus Bessemans.De Vreg, de Vlaamse reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, die tegen het einde van het jaar operationeel moet zijn, heeft meteen een eerste zaak beet. D.K.