Marktconform - die term wordt de jongste dagen sterk beklemtoond bij T-groep, de vennootschap die de commerciële activiteiten van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) groepeert. De T-groep NV, eind 2002 van de VDAB afgesplitst, doet via T-interim aan uitzendarbeid en via Ascento aan HR-dienstverlening. Het is echter nog altijd onduidelijk of T-groep daadwerkelijk volledig van de VDAB en ook van de Vlaamse overheid werd losgekoppeld. Een aantal zaken zorgt nog altijd voor verwarring. De T-groep mag dan wel een vennootschap van privaat recht zijn, ze ressorteert nog altijd onder de NV Werkholding, die in handen is van de Vlaamse overheid. Is de T-groep wel marktconform bezig?
...

Marktconform - die term wordt de jongste dagen sterk beklemtoond bij T-groep, de vennootschap die de commerciële activiteiten van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) groepeert. De T-groep NV, eind 2002 van de VDAB afgesplitst, doet via T-interim aan uitzendarbeid en via Ascento aan HR-dienstverlening. Het is echter nog altijd onduidelijk of T-groep daadwerkelijk volledig van de VDAB en ook van de Vlaamse overheid werd losgekoppeld. Een aantal zaken zorgt nog altijd voor verwarring. De T-groep mag dan wel een vennootschap van privaat recht zijn, ze ressorteert nog altijd onder de NV Werkholding, die in handen is van de Vlaamse overheid. Is de T-groep wel marktconform bezig? En dan is er de hoge vergoeding die voormalig VDAB-topman Yvan Bostyn ontvangt als voorzitter van T-groep en als gedelegeerd bestuurder van de Werkholding Vlaanderen. Samen zijn die vergoedingen goed voor jaarlijks 237.462 euro. Marktconform? De voorzitter van de raad van bestuur van een multinationaal privé-uitzendbedrijf moet het met 50.000 euro per jaar stellen.Vreemd trouwens dat niemand moord en brand schreeuwde toen Yvan Bostyn als administrateur-generaal van de VDAB ook het petje van T-groep-bestuurder opzette. "Dat was een politieke afspraak," beweert een insider. Het is bekend dat Bostyn op de steun kon rekenen van toenmalig Vlaams minister van Werk Renaat Landuyt (SP.A). De waarheid gebiedt ook te zeggen dat de mandatencumulatie (VDAB en T-groep) door het beheerscomité van de VDAB én dus door de sociale partners werd goedgekeurd. Al verliep dat naar verluidt niet zonder slag of stoot. Bostyn wist zich daar alvast goed in te dekken. Zo zou zijn mandaat als voorzitter van T-groep slechts tijdelijk zijn, in afwachting dat de hervorming van de VDAB volledig zou zijn afgehandeld. De hervorming van de VDAB (opsplitsing tussen actor en regisseur, waarbij de VDAB het kader zou scheppen en naast privé-spelers mocht meedingen naar contracten voor de begeleiding van werklozen, bijvoorbeeld) werd slechts deels doorgevoerd. Anno 2005 is Bostyn nog altijd voorzitter. De raad van bestuur van T-groep is het resultaat van politieke afspraken binnen de Vlaamse regering. Het ons-kent-ons-gevoel overheerst als we de lijst van bestuurders overlopen. En de grens tussen VDAB en T-groep is niet altijd duidelijk te trekken. Zo duikt in de raad van bestuur ook Dirk Van de Gehuchte op via zijn vennootschap Lucinia NV. Van de Gehuchte was vennoot van huidig premier Guy Verhofstadt toen die nog advocaat was. Hij was tot de zomer van 2003 voorzitter van het Liberaal Verbond van Zelfstandigen en in die functie medearchitect van de later mislukte fusie tussen LVZ en het socialistische Febezo. Paarser kan niet. Hij is ook bestuurder bij de Werkholding. Dan is er nog Koen Byttebier, net als Yvan Bostyn bestuurder bij T-groep-dochter Ergoflex. Die vennootschap staat in voor de T-groep-activiteiten in het Brussels Gewest. Byttebier heeft alle decreten geschreven die betrekking hadden op de hervorming van de VDAB en staat bekend als 'de VDAB-advocaat'. Zeker ook het vermelden waard: Thierry De Coster, voormalig topman van uitzendbedrijf Vedior. De Coster nam in februari 2005 wel ontslag als bestuurder. Hij is een goede vriend van Bostyn en dat heeft hem geen windeieren gelegd. Eind jaren negentig was de VDAB in een heftige discussie verwikkeld met Federgon (toen nog Upedi), de federatie van HR-dienstverleners (zoals uitzendkantoren). Reden: het gezamenlijk gebruik van de Kiss- en Wis-terminals (databanken met cv's en vacatures) door de VDAB én de uitzendbedrijven. Vedior wist apart wel een deal af te sluiten met de VDAB om van die terminal gebruik te maken. Wegens dat conflict was Vedior uitgesloten van lidmaatschap van Upedi. Uiteindelijk werden de plooien min of meer gladgestreken. Op termijn kwam trouwens ook de T-groep als Federgon-lid aankloppen. Sindsdien wordt er vanuit de privé-uitzendsector ook geen openlijke kritiek meer gegeven op de T-groep (die via T-interim een marktaandeel in de uitzendsector heeft van zowat 9,6 %). Toch moest T-groep-topman Mark Verstraete zich geregeld verdedigen tegen aanvallen over het gebrek aan transparantie. Kort na de oprichting stelde hij nog: "Onze raad van bestuur zal zeven leden tellen. De meesten ( sic) zijn onafhankelijk, volledig in de lijn met de principes van deugdelijk bestuur. Ik vraag me af of andere uitzendkantoren even onafhankelijk zijn als wij. Wat Yvan Bostyn betreft: ik zie hem meer als een stuk continuïteitsgarantie." Maar de kritiek bleef én kwam ook uit onverdachte hoek. Zo plaatst ook de onafhankelijke onderzoeker Ludo Struyven van het Hiva vraagtekens bij de toenmalige cumulatie van Bostyn. In een apart artikel stelt hij: "Ik weet niet of het zo'n goed idee is dat de directeur-generaal van de VDAB ook voorzitter van T-interim wordt."Anno 2005 zegt Mark Verstraete: "De samenstelling van de raad van bestuur gebeurde volgens bepaalde evenwichten, waarmee ik bedoel dat mensen met verschillende expertises als bestuurder werden aangesproken."Verstraete weigert de T-groep te vergelijken met een klassieke HR-dienstverlener. De T-groep legt sociaal-ethische klemtonen en werkt voor het sociaal dividend. De nettowinst gaat integraal naar sociale-tewerkstellingsprojecten. Verstraete: "We hebben vorig jaar 700.000 euro van onze nettowinst uitgekeerd aan de NV Werkholding. Dat geld wordt gebruikt voor sociale projecten." Wat die projecten precies inhouden, is niet duidelijk. Verstraete: "Het is niet de T-groep die daarover beslist, wel de Werkholding. Het is een kwestie van corporate governance. Ik kan alleen spreken voor de projecten die we zelf verzorgen. Zo hebben we het Instant A-project, dat laaggeschoolde jongeren snel en efficiënt aan het werk helpt."Alain MoutonMarktconforme vergoeding? l Yvan Bostyn (voorzitter T-groep en topman Werkholding Vlaanderen): samen jaarlijks 237.462 euro. l Voorzitter multinationaal privé-uitzendbedrijf: jaarlijks 50.000 euro.