Het management van Belgacom loopt op de toppen van zijn tenen. Sinds juli zijn al een tiental hoge kaderleden gevraagd om op te stappen. De nieuwe baas, Didier Bellens, begon half juni de managementstructuur te vereenvoudigen om 'het groepsdenken' te beklemtonen. Kostenverlaging, wegsnijden van overlappende functies, meer samenwerking tussen de divisies...
...

Het management van Belgacom loopt op de toppen van zijn tenen. Sinds juli zijn al een tiental hoge kaderleden gevraagd om op te stappen. De nieuwe baas, Didier Bellens, begon half juni de managementstructuur te vereenvoudigen om 'het groepsdenken' te beklemtonen. Kostenverlaging, wegsnijden van overlappende functies, meer samenwerking tussen de divisies... De oefening begint bij de 150 Top Group Resources. Dat zijn de (dure) managers, die onder John Goossens vertroeteld werden met vorming, seminaries, inspraakcomités en occasionele ontmoetingen met de gedelegeerd bestuurder zelf. De ontnuchtering is groot. Didier Bellens heeft wel al meer initiatieven van zijn voorganger teruggeschroefd. De fotogenieke trimaran van Belgacom werd verkocht. De macht balde hij in één negenkoppig directiecomité. En hij liet verstaan dat de commerciële cultuur te veel op technologie was gericht en te weinig op de klanten. Details van de lopende personeelsvermindering waren bij het ter perse gaan schaars. Alleen de 150 Top Group Resources van Belgacom NV zijn bedreigd. Aan het vijftig man sterke hogere kader van Proximus wordt niet geraakt. Bij Belgacom zouden ongeveer 35 functies voor de bijl gaan. Omdat die niet allemaal zijn ingevuld, komt het erop neer dat er een 27-tal mensen ander werk moet zoeken, klinkt het aan vakbondszijde. Gisteren (woensdag) kwam het paritair comité samen om, zo was tenminste gepland, een akkoord te bezegelen waarin mogelijkheden van outplacement zaten. De vakbonden vrezen echter voor een watervaleffect. Le Soir schreef vorige week al dat er op het 'niveau 1', bij de gewone managers, 10 % van de 5000 banen bedreigd zijn. "Daarover hebben we geen signaal gekregen van binnen Belgacom. Volgens de directie moeten de behoeften nog worden bepaald. In de eerstkomende weken komen er technische werkgroepen bijeen," reageert een vakbondsman. Eén zekerheid: "De directie erkent dat ze een dossier voorbereidt." Besparingen door de afkalvende opbrengsten uit de vaste telefonie zijn één uitleg, de jarenlang aanslepende beursgang een andere. Duidelijk is de verschillende communicatieaanpak tussen Goossens en Bellens. Sinds de geruchten doorsijpelen in de pers, counterde die laatste in een e-mail aan het personeel dat men niet alles van de kranten moet geloven. R.V.A. /B.L.