De financiële moeilijkheden van veel gemeenten veroorzaken nieuwe belastingen. Hamme zorgde voor een primeur. En een ondernemersrevolte.
...

De financiële moeilijkheden van veel gemeenten veroorzaken nieuwe belastingen. Hamme zorgde voor een primeur. En een ondernemersrevolte.Het doorgaans kalme Hamme kent tegenwoordig onrustige dagen. Ondernemers die normaal alleen oog hebben voor het eigen bedrijf komen de straat op. Een door de Kamer voor Handel en Nijverheid uit de Dendermondse regio georganiseerde debatavond tussen ondernemers en het gemeentebestuur trok zelfs 700 luisteraars. De reden voor dit rumoer is een nieuwe gemeentelijke belastingmaatregel. Hiermee hoopt schepen van Financiën Guy Formesyn ( SP) zo'n 70 miljoen los te peuteren van de landbouwers, zelfstandigen en vooral van de vennootschappen. Het oorspronkelijke, in november 1995 goedgekeurde voorstel hield in dat elke nv jaarlijks 100.000 frank moest ophoesten. Ook bvba's, zelfstandigen en landbouwbedrijven dienden extra, zij het minder diep, in hun geldbuidel te tasten. Het eigenaardige aan deze gemeentewet was dat deze gold voor alle officieel in de Wase gemeente gevestigde bedrijven en dat er geen onderscheid werd gemaakt tussen actieve, slapende of verlieslijdende vennootschappen.Het gevolg was een revolte. Van de 479 Hamse vennootschappen die de voorbije drie jaar een jaarrekening neerlegden, tekenden er 417 verzet aan. Een unieke en grote solidariteit. Contact van de gemeente met het provinciaal bestuur leerde dat dit plan onwettig was, want discriminerend. Onlangs werd een nieuwe maatregel goedgekeurd. Ditmaal met de milieureglementering Vlarem als argument om aan de nodige 70 miljoen te geraken. Zo zullen nv's die vallen onder Vlarem 1ste klasse jaarlijks 150.000 frank moeten ophoesten. Gelijkaardige nv's in de landbouwsector moeten maar 70.000 frank neertellen. "Dit besluit is onaanvaardbaar. Als het Hamse gemeentebestuur zijn slag thuishaalt, zal dit voorbeeld zeker door andere gemeentebesturen gevolgd worden. Van de Hamse bedrijven zijn er bijna 36 % die in '94 verlies leden en een gelijkaardig aantal die een winst boekten van maximum 500.000 frank. Het is onrechtvaardig om bedrijven die het al heel moeilijk hebben nog zo'n zware last op te leggen. Hamme heeft in het arrondissement nu al het laagste gemiddeld inkomen en de hoogste werkloosheid en dreigt met deze maatregel nog meer bedrijven weg te jagen. Het bezit trouwens ook al de op een na hoogste belastingvoet in de provincie," poneert Dirk De Cuyper, voorzitter van de Kamer voor Handel en Nijverheid van de regio Dendermonde. Terwijl de Hamse oppositie verzet aantekent bij de toezichthoudende overheid stapt een aantal ondernemers met steun van de Kamer naar de Raad Van State. No passeran ?DIRK DE CUYPER (KVHN DENDERMONDE) Ondernemersrevolutie in Hamme