De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank steeg fors in de maand april en bereikte zijn hoogste niveau van de voorbije drie jaar. Opvallend in de brutocurve is de enorme stijging van de handelsindicator: van min 8,7 naar plus 5,7. Maar de stijging was ook merkbaar bij de andere indicatoren, zoals de verwerkende nijverheid, de ruwbouw en de diensten. Op alle fronten bleken een grotere vraag en afnemende voorraden aan de basis te liggen van het optimisme.
...

De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank steeg fors in de maand april en bereikte zijn hoogste niveau van de voorbije drie jaar. Opvallend in de brutocurve is de enorme stijging van de handelsindicator: van min 8,7 naar plus 5,7. Maar de stijging was ook merkbaar bij de andere indicatoren, zoals de verwerkende nijverheid, de ruwbouw en de diensten. Op alle fronten bleken een grotere vraag en afnemende voorraden aan de basis te liggen van het optimisme. Dexia Bank stelde op donderdag 22 april ook al gunstige economische vooruitzichten in het vooruitzicht. Volgens Dexia groeit de Belgische economie tot 2008 met gemiddeld 2,5 procent per jaar. Dat levert in de berekeningen van de financiële instelling 185.000 nieuwe jobs op - wat onder de doelstelling blijft van de regering, die mikt op 200.000 banen. Ook op begrotingsvlak verschilt Dexia van mening met de overheid. Bij een ongewijzigd beleid stevent ons land af op een begrotingstekort tussen 2004 en 2007. Pas vanaf 2008 zou er een klein overschot zijn. De regering gaat uit van een evenwicht tot 2006 en een overschot van 0,3 procent van het bruto binnenlands product vanaf 2007. Intussen blijkt uit de Gezondheidsbarometer van de Unie der Rechters in Handelszaken ( URHB) en het handelsinformatiebureau Graydon dat 12 procent van alle Belgische vennootschappen een negatief eigen vermogen heeft. Voorts kampt ruim 34 procent van de vennootschappen met lichte tot zeer zware financiële problemen. Met de toetreding van de nieuwe lidstaten van de Europese Unie zou de Belgische economie wel haar voordeel doen. Dat verklaarde de gouverneur van de Nationale Bank van België, Guy Quaden, dan weer op dinsdag 20 april. De export naar de nieuwe lidstaten stijgt al ruim tien jaar, van 0,7 procent in 1993 tot 2 procent in 2003. De invoer steeg in dezelfde periode van 0,4 tot 1,5 procent. Quaden merkte op dat België zowat elk jaar een handelsoverschot van 0,4 procent boekte. De voordelen van de uitbreiding zullen blijven bestaan, wegens een inhaalbeweging van de toetredende landen die een grotere afzetmarkt zullen creëren, aldus Quaden. Als politici, uit welk land ze ook komen en van welke partij ze ook zijn, over rentevoeten spreken, is het bijna altijd om er lagere te vragen. In onze democratie hebben velen hun mening over de monetaire politiek. Maar zij die steeds voor een lagere intrest pleiten, hebben minder geloofwaardigheid. ( De gouverneur van de Nationale Bank van België, Guy Quaden, staat op zijn politieke onafhankelijkheid, in Vacature)