Meer dan de helft van alle managementbeslissingen mislukt. De redenen zijn legio, maar vooraan staat het ego. Bijna twee derde van de managers onderzoekt niet eens alternatieven voor hun besluit. Amper 7% van de beslissingen wordt genomen nadat nagedacht werd over langetermijnprioriteiten of nadat overlegd werd met collega's. Die alarmerende cijfers stammen van Paul Nutt ( Ohio State University), die de afgelopen negentien jaar het succes van managementbesluiten onderzocht bij 356 bedrijven...

Meer dan de helft van alle managementbeslissingen mislukt. De redenen zijn legio, maar vooraan staat het ego. Bijna twee derde van de managers onderzoekt niet eens alternatieven voor hun besluit. Amper 7% van de beslissingen wordt genomen nadat nagedacht werd over langetermijnprioriteiten of nadat overlegd werd met collega's. Die alarmerende cijfers stammen van Paul Nutt ( Ohio State University), die de afgelopen negentien jaar het succes van managementbesluiten onderzocht bij 356 bedrijven. Dat gebrekkige besluitproces heeft verregaande gevolgen. Zowat 60% van alle nieuwe bedrijven bijt binnen de zes jaar in het zand. Volgens informatieleverancier Dun & Bradstreet kapseist 82% binnen de tien jaar. Ondertussen mislukt 95% van alle nieuwe producten. Om die hoge faalfactor terug te dringen, hebben Dave Marcum en Steve Smith een methode ontworpen die ze ondernemend denken doopten ( businessThink in de originele versie). Het duo behoort tot de adviesgroep rond Stephen Covey, auteur van de megaseller De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. De Nederlandse uitgever boog de nerveuze titel businessThink - Rules for Getting it Right - Now and No Matter What behendig om tot De acht principes van effectief ondernemerschap, waarmee hij de Amerikanen marketingles geeft. (De naam van coauteur Mahan Khalsa viel wel van de Nederlandse kaft.) Principe 1: laat uw ego achter bij de voordeur. Als u te koop loopt met uw genialiteit, wanhopig naar erkenning hengelt of defensief reageert, merken collega's en klanten dat, zelfs als u het verhult met goed ontwikkelde technieken. Schakel uw egoalarm in. Principe 2: wek nieuwsgierigheid. Moedig iedereen aan om vragen te stellen. Principe 3: neem afstand van de oplossing. Oplossingen hebben immers alleen waarde als ze resultaten opleveren. Principe 4: verzamel bewijzen. Verzamel zachte bewijzen die een probleem aanwijzen en zoek vervolgens harde bewijzen die door het bedrijf gemeten kunnen worden. Principe 5: bereken het effect. Soms vallen de kosten van een oplossing hoger uit dan van het laten voortbestaan van het probleem. Alweer ligt de klemtoon op (meetbare) resultaatgerichtheid. Principe 6: onderzoek het uitwaaierend effect. Zorg ervoor dat u ook weet wie of wat in het bedrijf de gevolgen zal ondervinden van uw beslissing. Principe 7: rem af voor oranje stoplichten. Denk tijdig aan de obstakels die kunnen opdoemen. Principe 8: zoek de oorzaak. Zorg ervoor dat u de oorzaak van het probleem oplost en niet de gevolgen. Luc De Decker [{ssquf}]Dave Marcum, Steve Smith & Mahan Khalsa, De acht principes voor effectief ondernemerschap. Business Contact, 271 blz., 26,50 euro.