Even bijtanken
...

Even bijtankenKort na elkaar verschenen enkele boeken die het bedrijfsmanagement overzichtelijk in kaart brengen. Na lectuur vraag je je af : wat heb ik eraan ? De werken willen immers als een schools handboek het hele plaatje voorstellen, waardoor ze de zoekende manager niet meteen in één richting duwen. Ze hanteren weliswaar de buzz-woorden en de hypes, maar houden het hoofd academisch koel. Ze inventariseren rustig in plaats van schreeuwend de aandacht te vangen voor alweer een nieuwe trend. En juist daar schuilt hun verdienste. Je kan er even mee op adem komen, je bedrijfskundige inzichten theoretisch schragen en hier en daar een nieuw idee oppikken. We stellen hier twee van zulke boeken voor, twee die de voorkeur kregen op gelijkaardige uitgaven omdat ze naast een wat pedante invalshoek ook de praktische kant van het ondernemen niet uit het oog verliezen. Het hoeven niet altijd proffen of consultants met ronkende Amerikaanse namen te zijn. Noël Houthoofd is doctor in de economische wetenschappen. Hij doceert aan de Brusselse Vlekho en de Gentse Mercator Hogeschool. In Bedrijfsmanagement Strategie, Structuur, Strijd besteedt hij achtereenvolgens aandacht aan de strategie, het structureren van een organisatie, het leiden van de personeelsleden en het controleren van de bedrijfsprestaties. In de laatste twee delen focust hij op management van verandering (met de nadruk op voortdurend verbeteren, re-engineering en benchmarking) en op dynamische vormen van concurrentie (met onder meer de pro's en contra's inzake outsourcing en alliantievorming). Deze beknopte wegwijzer toont meteen ook de pluspunten aan. Enerzijds staat het boek stil bij de klassiekers uit de bedrijfskunde. Je vindt ze op elk vlak : de strategietypes volgens Mintzberg, het vijfkrachtenmodel van Porter en zelfs de onslijtbare behoeftenpiramide volgens Maslow. Anderzijds heeft Houthoofd voldoende ervaring om de definities aan te vullen met concrete waarom-vragen. Waarom zou je, bijvoorbeeld, azen op een strategische alliantie ? En waarop let je dan wel bij het management van zo'n samenwerkingsverband ? Kortom, een uitstekend referentieboek, zeker niet alleenzaligmakend, maar wel boeiend om het managementvermogen bij te tanken. De kunst van strategisch ondernemerschap klinkt als een klassieker en was dat ook al. Onlangs actualiseerde de Haagse consultant en Nijenrode-docent Wissema zijn tien jaar oude pièce de résistance. Wissema pakt minder thema's aan dan Houthoofd, maar staat er langer bij stil. Zijn klemtoon ligt op strategische leidraden, waardoor de uitgave voor de beginnende entrepreneur een extra meerwaarde krijgt. Ook dit boek biedt op de eerste plaats een degelijke basis. LDD Noël Houthoofd, Bedrijfsmanagement Strategie, Structuur, Strijd. Academia Press, 224 blz., 945 fr.J. Wissema, De kunst van strategisch ondernemerschap. Kluwer, 276 blz., 1500 fr.